Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Chw bestem­mingsplan Inter­na­tional School Utrecht (ISU) Cambrid­gelaan USP


13 april 2023

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren steunt dit raadsvoorstel niet. We zijn er niet blij mee dat er wordt gebouwd in de stedelijke groenstructuur. Weliswaar komt het college met compensatiemaatregelen, maar we zien ook dat recreatie hierin sterk vertegenwoordigd is. Er komt een brede watergang met een natuurvriendelijke oever. Nu is onze fractie een groot liefhebber van natuurvriendelijke oevers zoals u weet, voorzitter. Maar er verdwijnt leefgebied voor soorten met het gedeeltelijk dempen van de nu aanwezige watergangen in het plangebied. Bovendien komt er een brede groene recreatieve zone langs de watergang, wat de flora en fauna verder in het nauw brengt. De bestaande houtwal wordt versterkt, maar daar wordt een recreatief wandelpad langs gerealiseerd, om de recreatieve toegankelijk van het landschap te vergroten. We zien ook dat het foerageergebied van de gewone dwergvleermuis mogelijk verdwijnt of wordt aangetast. Dit wordt dan weer gecompenseerd met een kraamverblijfplaats voor dit dier in de school. Voorzitter, de compensatiemaatregelen zijn ongetwijfeld goed bedoeld, zo waarderen we dat er wordt onderzocht of het verplanten van de bomen die op de plek staan waar de watergang verbreed wordt mogelijk is, en dat er zo'n 20 bomen kunnen worden geplant, maar aan het einde van de dag wordt er nog altijd gebouwd in de stedelijke groenstructuur, en daar gaat de Partij voor de Dieren niet mee akkoord. Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Bestemmingsplan Nieuw Buurland

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Utrechtse Nachtvisie 2030 en Beleidsnota Nachtcultuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer