Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Utrechtse Nacht­visie 2030 en Beleidsnota Nacht­cultuur


13 april 2023

Voorzitter, de Partij voor de Dieren herkent dat de nachtcultuur in Utrecht meer divers kan. Het is goed om te zien dat daar bij het college ook oog voor is. Mijn fractie ziet wel een wrijving tussen creatief experimenteren en het beleidsmatig vastleggen van een visie die voorschrijft hoe een nachtcultuur idealiter zou moeten zijn. Een oplossing daarvoor lijkt ons vooral een kwestie van goed blijven communiceren met de stad en de sector.

Dan nog een andere wrijving - en het zal u niet verbazen dat ik daarover begin - namelijk die tussen levendigheid en leefbaarheid. Leefbaarheid is voor Partij voor de Dieren van groot belang. Op zich zien we dit terugkomen in de visie, en wij vinden het ook positief dat het belang van een integraal beleid hierin wordt benadrukt. Qua leefbaarheid vraagt mijn fractie zich nog wel af hoe dit dan precies door het college wordt afgewogen met levendigheid. Want bijvoorbeeld kun je je afvragen: overlast voor wie? En wat is levendigheid in een stad precies? Wordt daarin de impact van nachtleven op de omgeving voor dieren bijvoorbeeld ook meegenomen? Hoe ziet de wethouder dit? Meer evenementen in of in de directe nabijheid van groen zijn bijvoorbeeld wat mijn fractie betreft ook geen goed idee. Over de nieuwe locaties staat nog niet veel vast en dat maakt mijn fractie wel wat onrustig. Hierop graag een reflectie van de wethouder.

Dan de ambities. Die zijn in dit plan zeker ambitieus te noemen. Het idee is om drie nieuwe locaties in 2030 gerealiseerd te hebben. Daarbij vragen wij ons af; hoe strookt dit met bijvoorbeeld prangende vraagstukken zoals de woningnood?

En financieel heeft mijn fractie ook vraagtekens. Dit lijkt weer een mooi groots plan zonder budget te zijn. Is dat wel eerlijk naar de makers en organisatoren? En ook naar de bezoekers? Hoe is hierover in gesprek gegaan? Is er duidelijkheid bij de verschillende belanghebbenden over deze financiƫle situatie? Wat mijn fractie betreft is het van belang hier geen vaste verwachtingen in te scheppen.

Dan tot slot, toegankelijkheid van nachtcultuur voor iedereen is ook voor de Partij voor de Dieren heel belangrijk. Hier is door andere partijen al uitgebreid op ingegaan. Wij sluiten ons aan de vragen over het vergroten van sociale veiligheid van Bij1 en PvdA. En ook met suggestie van S&S om ook te kijken naar meenemen van nachtcultuur in U-pas.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan International School Utrecht (ISU) Cambridgelaan USP

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel zienswijze ontwerp programma- en productbegroting AVU 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer