Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel ziens­wijze ontwerp programma- en product­be­groting AVU 2024


20 april 2023

De Partij voor de Dieren is akkoord met de zienswijzebrief. Wel heeft mijn fractie twee punten waarop wij een reactie van de wethouder wensen.

  1. In de afvalstromen van glas en oud papier, de zogenaamde opbrengststromen, zien we wat veranderingen. Voor glas maakt dat wat betreft de begroting niet zoveel uit omdat de opbrengsten daarvan toch al lager lagen dan de inzamelkosten. Voor oud papier is dat anders. Mijn fractie is blij om te lezen dat de hoeveelheid oud papier terugloopt, onder andere door afname van huis-aan-huis bladen. Maar dit heeft wel invloed op de begroting van AVU; want dat zijn dan weer minder opbrengsten. Deelt het college dat hier een risico op een perverse prikkel zou kunnen ontstaan, namelijk dat het financieel minder verleidelijk zou kunnen zijn om afvalreductie in opbrengststromen te stimuleren? Is dit onderdeel van het gesprek met AVU? Hoe gaat het college hiermee om?
  2. Afgelopen najaar ontving de raad informatie over het definitief stoppen van één van de grootste recyclers van papier en drankenkartons vanwege de hoge energiekosten en de teruglopende papierafzet. Daarin overigens ook een link met mijn vorige punt. In deze raadsbrief gaf het college aan via de AVU in gesprek te blijven om nascheiding van drankenkartons, die volledig stil is komen te liggen, weer te hervatten. Een brief over deze situatie hadden wij in Q1 van dit jaar verwacht maar die is er nog niet. Graag hoor ik van de wethouder wat nu de situatie is. Worden de drankenkartons alweer via nascheiding verwerkt of nog steeds naar de verbranding gebracht? Dat laatste zou mijn fractie erg jammer vinden gezien deze situatie al begin augustus van vorig jaar aan het licht kwam.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Utrechtse Nachtvisie 2030 en Beleidsnota Nachtcultuur

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Huisvestingsverordening gemeente Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer