Commis­sie­bij­drage Burger­ini­ti­atief 1.000 Buurt­banen voor 1.000 werk­zoe­kenden in de gemeente Utrecht


14 januari 2021

Allereerst dank aan initiatiefnemers en ondersteuners om met dit initiatief te komen. Het doen van werk geeft mensen voldoening en zelfvertrouwen en ook de maatschappij profiteert ervan. We zien ook dat er in de maatschappij behoefte is aan buurtbanen. Als we schoolpleinen vergroenen bijvoorbeeld, dan moet iemand die ook onderhouden.

Als PvdD hebben we drie zorgen.

1. Ten eerste het gevaar van een verplichte buurtbaan. Wij zouden niet willen dat mensen met een bijstand op een gegeven moment een buurtbaan moeten accepteren onder dwang van stopzetten bijstand. Wat vindt de initiatiefnemer van dit risico en kan de wethouder toezeggen dat -mocht dit voorstel het halen- zij geen verplichtingen gaat opleggen?

2. Ten tweede de financiën. De initiatiefnemer stelt dat de gemeente 65-90% van het salaris kan vergoeden en de instelling / BBO* moet de rest ophoesten of fondsen werven. Dit leidt tot extra druk op een BBO omdat er geld gevonden moet worden. Of het besluit valt om de subsidie niet aan te vullen, waardoor het salaris niet fatsoenlijk is. Hoe kijkt de initiatiefnemer hier tegenaan?

3. De waardering van werk dat eigenlijk superbelangrijk is voor de samenleving: wanneer is iets een buurtbaan? Hoe voorkomen we het risico dat we straks als gemeente allerlei taken gaan onderbrengen als “buurtbaan”, tegen dus slechts een percentage van wat een normaal salaris zou zijn. Terwijl het taken zijn die simpelweg moeten gebeuren, en waar dus eigenlijk een regulier salaris tegenover hoort te staan? Welk signaal geven we af als we tegen mensen zeggen: “Je mag als buurtbaan deze functie uitvoeren, want het is een belangrijke taak. Maar we geven je maar salaris op bijstandsniveau”.

Tot slot, het initiatief buurtbanen wil bijdragen aan het gevoel van zinvolheid middels werk. De PvdD ziet hiervoor ook een oplossing met het invoeren van een basisinkomen. Ook daarmee krijgen mensen de ruimte om activiteiten te verrichten die nu blijven liggen omdat er geen tijd voor is of ze te duur zijn. Kan de wethouder daarom toezeggen de mogelijkheden te bekijken voor een pilot met het basisinkomen, bijvoorbeeld samen met andere gemeenten?

* Buurt- en burgerorganisaties

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel vrijgave uitvoeringskrediet Westelijke Stadsboulevard

Lees verder

Commissiebijdrage Anti-abortus activisten bij Abortusklinieken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer