Commis­sie­bij­drage Commis­sie­debat Sport (1. Uitvoering motie M19 ‘Samen scoren in Over­vecht’ 2. Vecht­sebanen 3. Sportpark Overvecht-Noord)


2 december 2021

Op vier punten wil ik graag wat inbrengen: het contact met de verenigingen bij sportpark Overvecht-Noord, de vleermuizen, de ammoniakinstallatie bij de Vechtsebanen, en kunstgras.

Wat betreft het contact vanuit de gemeente met de verschillende verenigingen bij sportpark Overvecht-Noord; daar zit veel frustratie, wat heel begrijpelijk is. Daar moeten snel oplossingen voor komen. Fijn dat de gebreken van de huisvesting van de Utrechtse Rashonden Vereniging op sportpark Zuilen, tenminste voor nu, zijn aangepakt. Maar wij hebben vanuit URV meegekregen dat ook zij vooralsnog in ontzettende onzekerheid zitten. Wanneer krijgen zij nou eindelijk meer duidelijkheid? Graag een reactie van de wethouder.

Dan de vleermuizen. Voorzitter, de Partij voor de Dieren is blij dat het belang van een veilige plek voor de vleermuizen bij sportpark Overvecht-Noord serieus genomen wordt. Zij zijn ook belanghebbenden hier, en bovendien een beschermde diersoort. Het park staat enorm onder druk, van alle kanten, en de wet natuurbescherming is er niet voor niets. Ondanks deze wet neemt biodiversiteit nog steeds af. Dat is zorgelijk. Wij juichen dan ook toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de dieren en de natuur in de stad, en dat in dit geval de wet wordt nageleefd. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat het eerder beginnen van flora en fauna onderzoek gehannes bij planning kan voorkomen? De allerlaatsten die verantwoordelijk zijn voor vertraging van gemeentelijke plannen zijn natuurlijk de vleermuizen!

Duurzaamheid sportclubs – ammoniakinstallatie Vechtsebanen

En voorzitter, net als de gewone dwergvleermuis heeft de mens ook een eigen tempo. Op verduurzaming zou dit tempo wat de Partij voor de Dieren betreft best wat opgekrikt mogen worden. Schaatsen gaat nog moeilijk worden bij almaar stijgende temperaturen. Bij de Vechtsebanen wordt gebruik gemaakt van een ammoniakinstallatie voor de koeling. “Op termijn” kan gekeken worden naar een nieuwe, duurzamere, manier om dit te doen. Vraag aan de wethouder; wanneer is “op termijn”? En in lijn hiermee; kan de wethouder toezeggen met de provincie Utrecht in gesprek te gaan over in hoeverre de provincie een eenmalige bijdrage zou kunnen leveren voor verduurzaming van het complex, waardoor de investering naar voren gehaald kan worden? Want wat nu goedkoper is, zal uiteindelijk erg tegenvallen wanneer de totale kosten van de klimaatcrisis ook Utrecht gaan bereiken.

En over de veiligheidszone van de ammoniakinstallatie. Dit gebied ligt midden in een hoofdgroenstructuur. Hoe ziet de wethouder dit? Duurzamer koelen en dan meteen maar het gebied volbouwen? Mijn fractie is daar huiverig over. Graag een reactie.

Dan nog een laatste opmerking over het kunstgras. Jammer dat er afgelopen zomer nieuw kunstgras is geplaatst bij sportpark Overvecht-Noord. Wij zouden dit het liefst anders zien. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat meer kunstgras, zeker in een hoofdgroenstructuur, niet wenselijk is? En zo ja, kan hij toezeggen dat er geen kunstgras meer bij komt?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Transitievisie Warmte deel II

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Omloop, Laan van Chartroise

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer