Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Omloop, Laan van Chart­roise


2 december 2021

Voorzitter, er komen 285 woningen bij met véél sociale huur, dat is op zich natuurlijk geweldig, we zijn het eens met de PVV dat Mitros de boel zelf heeft laten verslonzen. Bovendien moet er wat de Partij voor de Dieren betreft qua ligging van bouwblokken en parkeren echt wel wat worden aangepast. Ook qua groen. Onze fractie stelde trouwens al twee keer schriftelijke vragen over de huidige binnentuinen en de bomen in het plangebied.

Afgelopen week heb ik tijdens een locatiebezoek met eigen ogen kunnen zien hoe dicht het bouwblok in deelgebied 3 op de huizen van de Meloenstraat zou komen, wat een aanzienlijke schaduw op deze huizen zou veroorzaken, gezien de extra bouwlaag en het platte dak van het nieuwe woonblok. Niet alleen het woongenot van de bewoners zou hier natuurlijk onder lijden, maar ook de opbrengst van bestaande en toekomstige zonnepanelen is hierdoor lager, en die nabije bebouwing is bovendien slecht voor hun welbevinden. Het belang van zonlicht voor de mentale gezondheid van mensen is immers wetenschappelijk aangetoond. Wat de PvdD betreft doen we het dan ook anders: het bouwblok van deelgebied 3 wordt dichter naar de Laan van Chartroise gerealiseerd. Op die manier kunnen de binnentuinen de huidige groenstructuren behouden en worden uitgebreid, kunnen de volgroeide lindes aan de laanzijde misschien ook worden behouden tijdens de bouw (als we de voortuinen gedag zeggen), en worden de mensen aan de Meloenstraat niet in het nauw en in het duister gedreven. Met de invoering van 30 kilometer per uur als maximale snelheid is het ook qua geluidsbelasting geen probleem om dichter bij de straat te wonen. De enige reden om dit plan niet uit te voeren lijkt de esthetiek te zijn, en dat weegt niet op tegen alle voordelen, wat de Partij voor de Dieren betreft. Graag een reactie hierop van de wethouder. Kan hij een toezegging geven? Indien hij het niet zitten, horen we dus graag andere argumenten dan die op het gebied van esthetiek en geluidsoverlast.

Ook in deelgebied 4 zien we liever geen voortuinen, maar lievere ruimere achtertuinen, als we moeten kiezen, waar dan zoveel mogelijk van het bestaande groen kan blijven, en nog meer hoogwaardig kwalitatief groen de ruimte krijgt. Symmetrie is wat ons betreft geen argument om groene oases te slopen.

Het college wil dat de binnentuinen meer worden vergroend, en dat ze daarmee meer ruimtelijke kwaliteit krijgen dan bij eerder gerealiseerde nieuwbouw aan de Laan van Chartroise. Maar in het huidige plan wordt ieder binnenterrein ontsierd door een parkeerplaats, en sommige bouwblokken moeten er zelfs voor open gewerkt worden. Voor de parkeerbalans moeten er minimaal 9 en maximaal 70 parkeerplaatsen worden toegevoegd. Onze fractie roept op: hanteer de laagst mogelijke parkeernormen binnen die bandbreedte, 9 parkeerplekken dus, voeg ze samen op 1 parkeerterrein (bijvoorbeeld in deelgebied 2) waarvoor dus maar 1 binnenterrein eraan hoeft te geloven. Zo krijg je meer ruimte voor ecologisch waardevol groen, meer veilige speelplekken voor kinderen, rust en ruimte voor mens en dier. Bijkomende voordelen zijn dat er geen poort in de bouwblokken hoeft te komen, minder geluidsoverlast in die binnenterreinen en extra woningen op de plek van de poorten die er niet hoeven te komen. Dit zijn dus twee afzonderlijke oproepen aan het college: laagst mogelijke parkeernorm, en parkeerplaatsen op 1 parkeerterrein realiseren om zo binnentuinen vrij te spelen. We horen graag een reactie op ons idee van de wethouder, en natuurlijk liefst ook een toezegging.

Dank u wel, tot zover, voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Commissiedebat Sport (1. Uitvoering motie M19 ‘Samen scoren in Overvecht’ 2. Vechtsebanen 3. Sportpark Overvecht-Noord)

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Pieter Baan Centrum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer