Raads­bij­drage Raads­voorstel Tran­si­tie­visie Warmte deel II


25 november 2021

Voorzitter, met betrekking tot dit tweede deel van warmtevisie heb ik nog een aantal punten:

1. We zijn blij dat de gemeente oog heeft voor initiatieven die sneller willen dan de voor hen opgestelde planning. Buurten die nu al hun warmte willen verduurzamen moeten hiertoe in staat worden gesteld. Dit geldt wat mijn fractie betreft ook voor individuele huurders van woningcorporaties die sneller willen en dan geen ondersteuning krijgen, zoals ik in de commissie al zei.

2. De transformatie van het warmtenet gaat gepaard met ingrepen in en op de grond. Dank aan de wethouder voor de toezegging dat in elk Wijkuitvoeringsplan een bomenparagraaf komt zoals we die kennen uit ruimtelijke plannen. Dit scheelt een motie, en ik herhaal mijn pleidooi dat we de nieuwe infrastructuur natuurinclusief moeten aanleggen.

3. Over de timing maak ik me wel zorgen. Nu de planning in blokken is weergegeven in plaats van decennia zien we in het strekt-ter-vervanging dat blok I in 2034 zou moeten zijn afgerond in plaats van in 2030, en ook nog eens 12 jaar duurt in plaats van 10. En hoewel dit wellicht logisch is vanwege de nieuwheid van alles, net als dat het logisch is om te verduurzamen als er voldoende geld vanuit het Rijk is, heeft dit natuurlijk wel het risico dat de transitie vertraging oploopt. Houd de vaart erin, is onze oproep.

4. Over betaalbaarheid: mijn fractie vindt natuurlijk dat de transitie betaalbaar moet plaatsvinden en dat iedereen mee moet kunnen met de overgang, maar toch vinden wij wel het volgende: namelijk dat betaalbaarheid niet altijd een doorslaggevend criterium moet zijn. Als een buurt een eigen warmtenet wil aanleggen dat losstaat van stadsverwarming, ook nog eens duurzamer is, maar wel duurder is, dan moet dat kunnen. Gelukkig zien we in het strekt-vervanging-hier op een verbeterde tekst, namelijk dat een lokaal initiatief er niet toe mag leiden dat oplossingen in andere gebieden onmogelijk of onevenredig duur worden. Hierin zien wij voldoende vrijheid voor initiatieven voor eigen keuzes. Dat scheelt ook weer een motie.

Voorzitter, dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Parkeervisie en modules Aanpak betaald parkeren en Parkeernormen

Lees verder

Commissiebijdrage Commissiedebat Sport (1. Uitvoering motie M19 ‘Samen scoren in Overvecht’ 2. Vechtsebanen 3. Sportpark Overvecht-Noord)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer