Raads­bij­drage Raads­voorstel Parkeer­visie en modules Aanpak betaald parkeren en Parkeer­normen


25 november 2021

Met een stad die groeit en een klimaat dat opwarmt is het van groot belang om strak te sturen op het aantal auto’s in de stad. Het aantal auto’s moet omlaag, ook om meer ruimte te kunnen geven aan voetganger, fietser en groen.

In de commissie bracht ik namens mijn fractie veel punten in, en één is er nog over. Namelijk een groter gebied waar mensen betalen voor parkeren. Het liefst ziet mijn fractie dat er zeven dagen per week, met uitgebreide ‘venstertijden’ en ook in de hele gemeente betaald parkeren wordt ingevoerd. Beprijzing is namelijk het beste instrument om iets te doen tegen de hoeveelheid auto’s.

Vandaag dien ik 1 motie in, namelijk het invoeren van betaald parkeren binnen de ring, en daarmee bedoel ik het hele gebied tussen A2, A12, A27 en N230/Noordelijke Randweg. Hiermee beoog ik ook een einde te maken aan de draagvlakmetingen, de voortdurende discussie over rayongrenzen en onduidelijkheid bij parkeerders.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan en opening grondexploitatie Beurskwartier

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Transitievisie Warmte deel II

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer