Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan en opening grond­ex­ploi­tatie Beurs­kwartier


25 november 2021

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren is er principieel op tegen dat er huizen zouden worden gesloopt voor groen, terwijl op andere plekken in het stationsgebied, zoals in het Daalsepark, het plan is om natuur te verwijderen om woningen toe te voegen.

Het slopen van goede woningen is niet sociaal en niet duurzaam. Dat was bij het vaststellen van de omgevingsvisie in 2017 de reden om amendement (73) “Sloop geen goede woningen en houd Beurskwartier groen” in te dienen. Los van de ChristenUnie was daarvoor toen geen steun. We zien nu vier jaar later ook geen meerderheid helaas voor behoud van de woningen aan de Croeselaan.

Voorzitter, waardering voor de PvdA voor hun amendement dat iets minder ver ging maar wel een goede poging was om aan behoud vast te houden. Wij stemmen straks dan ook voor het amendement Stop de sloop, want dat is ieder geval beter dan alles slopen! En alleen als deze wordt aangenomen, kunnen we het raadsvoorstel überhaupt steunen.

De motie van GroenLinks die wij ook mede indienen, die oproept tot uitvoering van scenario 5 neemt de financiële zorgen van bewoners weg, en daarmee ook een zeer grote bron van stress en slapeloze nachten. Desondanks zijn bewoners ronduit ontevreden over het participatieproces, of het gebrek daaraan, liever gezegd. Wij steunen dan ook de motie voor de draagvlakmeting van de PvdA.

Dit bestemmingsplan gaat over Croeselaan maar ook over De Foreest. Hier worden woningen toegevoegd, duurzaam gebouwd en met scenario 5 ook betaalbaar. Dat deel van het bestemmingsplan (in tegenstelling tot de sloop van de Croeselaan) kan op zich op onze instemming rekenen. We hopen dat de bouwenvelop of het SPvE natuurinclusief uitgewerkt wordt. Dat geven we alvast mee en dat voorstel gaan we nog kritisch beoordelen. Dank u wel.