Commis­sie­bij­drage Coro­n­adebat 26 mei 2020


26 mei 2020

Allereerst vanuit ons veel respect en dank aan iedereen die corona bestrijdt, en hulp en zorg biedt aan mens en dier. De crisis die hieruit voortvloeit raakt iedereen en wij kampen met onzekerheden en zorgen over gezondheid, veiligheid, welzijn en inkomen. Een aantal willen we specifiek benoemen.

Eerst de noodverordening. Ongekozen voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben momenteel grote macht. Hoe lang blijft ook bij ons nog een noodverordening van kracht? Vanaf wanneer worden speciale maatregelen als een voorstel aan de raad voorgelegd? Als in Den Haag spoedwetten kunnen worden gemaakt, dan moet dat in Utrecht ook kunnen.

Vanuit de roep om herstel mogen horecaondernemers tijdelijk extra grote terrassen aanleggen, en daarmee neemt de druk op de openbare ruimte toe. Belangen van bewoners, de leefbaarheid voor dieren, de kwaliteit van het groen en gevolgen voor het klimaat blijven van belang. Wij zijn blij dat terrassen in aantallen niet groter mogen worden dan bestaande capaciteit, en gaan ervan uit dat deze regel blijft gelden. Maar: vergrote terrassen mogen open tot maximaal 1 nov. Dat is een lange periode. Wat kan het college toezeggen over het monitoren en oplossen van overlast, en over het gebruik van terrasverwarmers? Is het college het eens dat dit het moment is om ondernemers ook te helpen hun energierekening te verlagen door alternatieven voor terrasverwarmers te introduceren? En kan het college toezeggen dat deze tijdelijke situatie niet permanent wordt? Dit vragen we ook namens mensen met een beperking die zich veilig moeten kunnen bewegen door de stad.

Mensen zoeken elkaar steeds meer op, en als clubs en uitgaansgelegenheden nog dicht blijven, neemt de overlast door middel van thuisfeestjes en ‘feestjes’ op straat (lees: lachgas, alcohol en sigaretten) enorm toe. Hoe gaat college deze overlast voorkomen, en ook adequaat oplossen op moment dat het plaatsvindt?

De auto neemt veel ruimte in, schaarse ruimte die in de 1,5m samenleving nog veel schaarser wordt. Ook wij zien graag dat wegen al dan niet tijdelijk eenrichtingsverkeer worden, of afgesloten worden, en dat parkeerruimte opgeheven wordt ten faveure van publieke ruimte. Ook sluiten wij ons aan bij het pleidooi voor meer leefstraten, of vakantiestraten, want die zullen deze zomer extra hard nodig zijn. Ook vrezen we dat veel werknemers toch snel weer naar kantoor moeten, niet met OV durven en dan de auto nemen. Kan de wethouder daarom bedrijven oproepen werknemers te stimuleren vooral thuis te blijven werken – wat ook de norm is? En geldt deze norm ook voor de gemeente als werkgever?

In de Jaarbeurs vindt half juni een kindertheateruitvoering als drive in voorstelling plaats. We snappen deze behoefte, maar maken ons vanwege bijvoorbeeld de luchtkwaliteit zorgen dat steeds meer drive in evenementen in de stad volgen. Wij zouden niet blij zijn als er wekelijks een drive in technofeest zou plaatsvinden. Hoe denkt college hierover? Waar ligt de grens voor drive in evenementen? Kan het college sturen dat deze aan de rand van de stad plaatsvinden?

De coronacrisis is een goede aanleiding om de economie groen en duurzaam te herstarten. Het stelde ons dan ook teleur dat het college in antwoord op onze recente vragen over de Donut Economie schreef: “We hopen dat vele werkgevers en werknemers gegund is dat ze na de crisis hun werk weer kunnen oppakken zoals ze gewend waren.” Voorzitter, we moeten toe naar een economie die de grenzen van de planeet niet meer overschrijdt. De klimaatcrisis is een nog ernstiger bedreiging voor onze gezondheid en toekomst, en daar moeten we juist nu mee aan de slag. Niet terug naar business as usual dus.

Tot slot: corona is een zoönose, een ziekte van dier op mens, ontstaan op de verwerpelijke manier waarmee wij met dieren en hun leefomgeving omgaan, verspreid door de mondiale economie, en hevig toegeslagen op plekken in Nederland waar wij bio-maindustrie huisvesten, vlees verwerken en dieren voor bont fokken. Wij vragen ons college om voortaan beleid te maken dat niet bijdraagt aan nog een uitbraak en verspreiding van een zoönose. Graag een reflectie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Heycop, Dichterswijk

Lees verder

Raadsbijdrage Vaststelling Omgevingsvisie Lunetten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer