Raads­bij­drage Vast­stelling Omge­vings­visie Lunetten


28 mei 2020

Het was al gezegd in de commissie en dat is inmiddels al een hele tijd geleden: De Partij voor de Dieren is vrij positief over deze Omgevingsvisie vanwege het groene en duurzame karakter, en wij waarderen ook de bijdrage van bewoners van Lunetten aan de totstandkoming van deze omgevingsvisie!

Gezien de huidige biodiversiteits- en klimaatcrisis is het heel goed dat dier en natuur in de Omgevingsvisie een prominente plek hebben gekregen. En in een groeiende stad als Utrecht staat de biodiversiteit nog eens extra onder druk.

Wat dat betreft zouden we graag zien dat deze omgevingsvisie een voorbeeld wordt voor omgevingsvisies van deelgebieden die nog zullen volgen.

Niet alleen in Lunetten, maar ook in andere gebieden verdienen dier en natuur aandacht in de omgevingsvisie. We dienen daarom graag de volgende motie in.

Een belangrijke aanmerking op de Omgevingsvisie Lunetten is dat er niet duidelijk in wordt benoemd dat het gebied ten noorden van het station onderdeel is van de stedelijke hoofdgroenstructuur.

De stedelijke hoofdgroenstructuur is door de raad vastgesteld en belangrijk voor het groenblauwe netwerk. Bescherming en versterking hiervan begint bij de erkenning van de aanwezigheid ervan.

Het is dus essentiƫle informatie in een omgevingsvisie, en het ontbreken van deze informatie in een omgevingsvisie schetst een onvolledig beeld van de omgeving.

Daarom dien ik een amendement in om te zorgen dat dit hier voor Lunetten benoemd wordt.

En in het verlengde hiervan willen wij graag verzekeren dat in omgevingsvisies die nog gaan volgen de stedelijke hoofdgroenstructuur ook expliciet benoemd wordt. Vandaar de volgende motie.

Tenslotte is ook de Partij voor de Dieren groot voorstander van transformatie om tegemoet te komen aan woningbehoefte zonder nieuwe gebouwen te hoeven neerzetten. En voor het toevoegen van seniorenwoningen om doorstroming te bevorderen. Daarom steunen wij het amendement van het CDA hierop om dit op korte termijn te concretiseren.

En op de valreep. Nu in Corona-tijd is gebleken dat thuiswerken succesvol is, en hopelijk ook na deze tijd gaat blijven. Meer asfalt is in dat licht nergens voor nodig. (Sowieso niet). Daarom is het voor de leefbaarheid van ook Lunetten beter is als de A27 niet verbreed wordt. Ik wil aan het college vragen of zij het hierin met de Partij voor de Dieren eens zijn en kunnen toezeggen om dit, na deze roerige periode, opnieuw en met dit argument onder de aandacht bij het Rijk te brengen.

En dat was onze bijdrage, voorzitter. Bedankt.