Raads­bij­drage Bestem­mingsplan Strijk­viertel


28 mei 2020

In de commissie hebben we lang over de bomen gesproken.

Ik zal het vandaag kort houden, voor de volledigheid en ook om een lange beantwoording van de wethouder misschien te besparen wil ik het volgende kwijt:

  • We zijn ons ervan bewust dat niet alle bomen in het gebied in goede conditie zijn, wij kennen de bijlage hierover uit het bestemmingsplan.
  • Er zijn echter maar 6 bomen in slechte conditie, de overige 31 zijn matig tot goed
  • Een matige conditie kan met de juiste verzorging ook nog lang mee
  • Bomen die er niet mooi uitzien, hebben wel degelijk waarde voor dieren en voor schone lucht
  • Compensatie van vergunningplichtige bomen is verplicht, daar hoeft men niet mee te pronken want dit moet gewoon gebeuren.
  • (het zou de eigenaar sieren om ook het overige groen als dat vernietigd wordt ruimhartig te compenseren).
  • De eigenaar gaat hier uiteindelijk over, maar de wethouder kan zich wel degelijk inzetten voor bomenbehoud in dit gebied. Om te beginnen door de bomen die er staan zo veel mogelijk en zo lang mogelijk te behouden.
  • Ik benadruk dat de tekst in het amendement ook de ruimte geeft om na die inspanning, een weloverwogen beslissing te nemen en dat dat wel ten koste van bomen zou kunnen gaan. Hoe zeer dat mijn fractie ook aan het hart gaat.

Dat gezegd hebbende, dien ik mede namens GL, VVD en D66 het volgende amendement in.

En daarnaast heb ik ook nog een motie. Die gaat over de naam van het plan. Het is misleidend om te spreken van een park. En hoewel deze wethouder het niet zo op bomen lijkt te hebben, ik mag hopen dat ook hij bij het horen van de aanduiding “park” iets groens voor zich ziet en niet een verzameling bedrijfsgebouwen.

En daarmee ben ik aan het eind van mijn bijdrage, voorzitter.