Motie Naam­geving bedrij­ven­terrein Strijk­viertel


28 mei 2020

Motie 101/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 28 mei 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Strijkviertelpark,

Constaterende dat:

-Dit bestemmingsplan vooral een uitbreiding van de bedrijvigheid mogelijk gaat maken en hogere gebouwen toevoegen;

-Het een locatie blijft die toch vooral kantoorgebouwen huisvest en waar, enkele bomen tussen de stenen uitgezonderd, weinig parkachtigs te bekennen is;

Overwegende dat:

-Dat de naam “park” voor deze locatie onterecht het beeld oproept van een plek waar groen de boventoon voert en waar men in een rustige natuurlijke omgeving zou kunnen recreëren;

De naam Strijkviertelpark misleidend is;

-In de commissievergadering de suggestie besproken is dat tegemoet gekomen kan worden aan de benaming “park” door meer bomen en groen toe te voegen; Parkachtige elementen zoals heesters en bomen kunnen bijdragen aan een parkachtige beleving van een locatie;

-Het wijzigen van de officiële naam van een bestemmingsplan de digitale koppeling met eerdere ruimtelijke besluiten en technische terugvindbaarheid ervan voor bewoners en betrokkenen bemoeilijkt; dus het wenselijker is de naamswijziging vooral in praktijk te bezigen;

Roept het college op:

-In toekomstige besluitvorming, communicatie, bewegwijzering en overige stukken, altijd de toevoeging “bedrijventerrein” voor de titel van de locatie te gebruiken, waardoor gesproken wordt over “Bedrijventerrein Strijkviertelpark”;

-Er bij de eigenaar op aan te dringen zoveel mogelijk bomen, heesters en ander groen in het plan te passen zodat recht gedaan wordt aan het woord ‘park’ in de naam.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, PvdA

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CU, D66, VVD