Raads­bij­drage Gebieds­ont­wik­keling Uitbreiding Boni­fa­ti­us­college


28 mei 2020

Het voorstel om de ruimtevraag voor gymzalen van het Bonifatiuscollege op deze manier op te lossen heeft ook onze voorkeur en onderschrijven wij. De manier waarop dit bekostigd wordt doet onze wenkbrauwen echter wel fronsen.

We willen iets dat ambitieus genoemd wordt: namelijk ruimte besparen. Zo uniek is dat echter niet meer in onze stad. Dat we nu met een financiƫle ruilcontructie het realiseren van deze gymzalen moeten organiseren vindt de Partij voor de Dieren niet netjes.

Als dit niet lukt binnen de huisvestingsbegroting, dan is er blijkbaar daar iets mis. Dat moet niet nog eens gebeuren en ik wil ook aan het college vragen om hierom nog eens zeer kritisch te kijken of de normkosten en begrotingsbedragen van de onderwijshuisvesting wel voldoende aansluiten bij Utrechtse ambities, en bij de hoge bouwkosten, bouwmogelijkheden en schaarse ruimte waar we mee te maken hebben.

Het dictum van mijn motie luidt als volgt en ik dien deze in mede namens het CDA en de VVD in.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Bestemmingsplan Strijkviertel

Lees verder

Raadsbijdrage Vaststelling bestemmingsplan Heycop, Dichterswijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer