Motie Leef­baarheid dier en natuur opnemen in toekom­stige omge­vings­visies van deel­ge­bieden


28 mei 2020

Motie 78/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 28 mei 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel Vaststelling omgevingsvisie Lunetten,

Constaterende:

  • Dat in de omgevingsvisie Lunetten dier en natuur de prominente plek hebben gekregen die gezien de huidige biodiversiteits- en klimaatcrisis nodig is;
  • Dat de biodiversiteit sterk onder druk staat in een groeiende stad;

Overwegende:

  • Dat een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur in elke omgeving moet gelden, en dus in elke omgevingsvisie van een deelgebied een plek moet krijgen.
  • De omgevingsvisie Lunetten een uitstekend voorbeeld geeft hoe in een omgevingsvisie van een deelgebied dier en natuur ook een plek kunnen krijgen;

Roept het college op:

  • Om de omgevingsvisie Lunetten, waarin een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur een prominente plek heeft gekregen, wat betreft dit aspect als voorbeeld te gebruiken voor toekomstige omgevingsvisies van deelgebieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Benoem stedelijke hoofdgroenstructuur in Omgevingsvisie Lunetten

Lees verder

Motie Benoem stedelijke hoofdgroenstructuur in toekomstige omgevingsvisies van deelgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer