Commis­sie­bij­drage Cultuur en Onderwijs Voor­jaarsnota 2021


23 juni 2021

Dank voorzitter, over onderwijs en MBO hebben wij geen bijdrage, maar kort over cultuur, en dan richt ik me eerst op museumbezoek.

Musea kunnen je uit je comfortzone halen en confronteren met nieuwe perspectieven en inzichten, je stuit op mooie dingen die je nog niet eerder gezien hebt. Cultuur is van grote immateriële waarde en cultuurdeelname draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Musea hebben het in het afgelopen jaar, net als andere culturele instellingen, ontzettend moeilijk gehad. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat musea één dag per week gratis toegankelijk worden gemaakt. Het wegnemen van de financiële drempel maakt het bezoek ervan aantrekkelijker. En natuurlijk, dan is daar de vraag van de dekking, voor structurele cultuurondersteuning is dat natuurlijk lastiger dan voor tijdelijke cultuurondersteuning. Daarom opperen wij een proef van een jaar, of desnoods een seizoen. Kan de wethouder hier een toezegging op doen? Dat helpt musea ook in het komende jaar het hoofd boven water te houden met gemeentelijke financiële steun.

De ton die vrijkomt vanuit Museum Oud Amelisweerd willen wij binnen Amelisweerd houden en in groen investeren, en dat het niet naar de algemene reserve gaat. Hier hebben wij gisteren in de commissie om gevraagd, de wethouder Financiën wil dit niet. Maar vandaag spreken we met de wethouder Cultuur: het zou zo maar kunnen dat binnen de culturele sector, afhankelijk van de instelling, niet alle subsidies opgemaakt worden vanwege corona. Is de wethouder bereid dan een bedrag van 100.000 euro te zoeken en te vinden, zodat deze alsnog in Amelisweerd kan worden gestopt?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Veiligheid Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Commissiebijdrage Milieu en emissieloos vervoer Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer