Commis­sie­bij­drage Veiligheid Voor­jaarsnota 2021


23 juni 2021

De bijdrage van de Partij voor de Dieren richt zich specifiek op een aantal onderwerpen met betrekking tot veiligheid en dieren. Want ook dieren hebben behoefte aan veiligheid, en zij zijn hiervoor afhankelijk van de mens.

Evacuatie
In 2015 werd amendement 11/2015 ‘Hulp aan alle dieren bij rampen’ van de Partij voor de Dieren met steun van de PvdA en Stadsbelang Utrecht overgenomen door het college, waarin wij verzochten in het rampenplan op te nemen dat er opvanglocaties voor alle dieren in nood, zoals huisdieren, vee, proefdieren, kinderboerderijdieren en gewonde wilde dieren, zouden komen. Onze fractie hoort graag hoe het er nu voor staat, en hoe onze nieuwe burgemeester over dit onderwerp denkt. Hebben dieren nu een vaste plaats in draaiboeken van de hulpdiensten? Er wordt uitgegaan van de (zelf)redzaamheid van betrokkenen bij een crisis. Maar bij dieren (zeker gehouden dieren) kan natuurlijk niet altijd worden uitgegaan van zelfredzaamheid. Vandaar ook dat de Partij voor de Dieren hier extra aandacht voor vraagt. Op basis van het Regionaal Crisisplan Utrecht maken wij op dat in samenspraak met dierenambulances hulpverlening bij acute noodsituaties wordt geboden waar dieren bij betrokken zijn, maar helemaal helder is niet of de evacuatie van dieren een vaste plaats in draaiboeken van de hulpdiensten heeft. Ter verduidelijking, het gaat ons dus om pro-actief handelen, en niet reactief. Kan de burgemeester toezeggen dat voor zover dit nog niet aan de orde is, zij er zorg voor zal dragen dat dit wordt opgenomen in het rampenplan?

Brandveiligheid: verplichten van het brandveilig maken van de onderkomens van dieren
In onze gemeente zijn geen grote aantallen stallen, maar ze zijn er wel. Denk aan veehouders, kinderboerderijen, maneges e.d. De gemeente is bevoegd gezag in de controle hierop. Is de burgemeester bereid om vanuit Veiligheid te laten onderzoeken hoe het gesteld is met de brandveiligheid van de stallen in Utrecht? En om in gesprek te gaan met eigenaren van stallen over de steun die het college kan bieden bij bijvoorbeeld het installeren van sprinklers in stallen? En ziet de burgemeester een mogelijkheid om bij de aanbouw van nieuwe stallen het installeren van sprinklers als voorwaarde te stellen, of mensen hier in ieder geval op te wijzen bij de bouw en de aanvraag van vergunningen?

Dierenmishandeling
Recent hebben we weer vele voorbeelden onder de neus gekregen over schrijnende situaties omtrent dierenmishandeling. U herinnert zich vast de 48 ernstig verwaarloosde honden die recent werden aangetroffen in een huis in Zuilen, en afgelopen week werden er weer 16 verwaarloosde honden en 5 papegaaien aangetroffen bij een handelaar. Er is een lopend onderzoek naar illegale fok en handel lazen wij in het AD. Daar zijn wij erg blij mee. Misschien kan de burgemeester er omdat het een lopend onderzoek is ook niet te veel over loslaten. Voor zover mogelijk horen we graag welke instrumenten de burgemeester heeft om dierenmishandeling en dierenverwaarlozing aan te pakken en te voorkomen. Heeft de burgemeester de indruk dat dit slechts het topje van de ijsberg is? Natuurlijk hopen wij dat deze mensen hard gestraft zullen worden, in ieder geval met een permanent houdverbod.

Tot slot
VTH staat onder druk, en wij willen ook graag een uitbreiding van het geld naar handhaving. Zonet werd door de VVD en PvdA al aangegeven dat zij samen willen optrekken om te kijken hoe ze dat willen doen. Onze fractie ziet er bijvoorbeeld heil in om betaald parkeren in te voeren in de gehele stad. Dit standpunt kende u al.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Economie, Werk en Inkomen Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Commissiebijdrage Cultuur en Onderwijs Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer