Commis­sie­bij­drage Economie, Werk en Inkomen Voor­jaarsnota 2021


23 juni 2021

Allereerst, de Partij voor de Dieren is blij dat er voor de Dierenvoedselbank een nieuwe locatie is gevonden. Dank aan de wethouder dat er na de gedwongen verhuizing nu zo’n goeie plek is gevonden. Door corona neemt de armoede, en daarmee het gebruik van de Dierenvoedselbank helaas toe. Er komen niet alleen meer klanten, maar ook neemt de zorgvraag toe, omdat baasjes bijvoorbeeld geen geld hebben voor operaties. Onze vraag aan de wethouder is: kan zij in gesprek gaan met de Dierenvoedselbank over hun behoefte aan meer geld, en kan zij budget vinden binnen de reguliere middelen, of binnen de incidentele corona-financiering om de Dierenvoedselbank al dan niet tijdelijk extra te ondersteunen?

Bij de Algemene beschouwingen dropte ik de term compensatie-economie. Omdat we anderhalf jaar niks konden, ontstaat in de maatschappij nu zo’n gevoel dat we alles lekker in moeten halen. En dit compensatiegedag bespeuren we in Utrecht zeker ook bij festivals en evenementen. Zowel locatieprofielen als verduurzaming zijn op een laag pitje gezet, terwijl er volop festivals aangekondigd worden. Wij willen a) dat de wethouder met een plan komt om parken en groengebieden te beschermen tegen festivalisering, en b) dat hij met een plan komt, inclusief financiële stimulansen, om festivals te verduurzamen. Mijn fractie neemt geen genoegen meer met verwijzen naar locatieprofielen – dat traject duurt TE lang. Welke stappen gaat de wethouder NU zetten?

Een voorbeeld: momenteel ondersteunen we de sector wel met financiële voordelen. Het systeem van leges bijvoorbeeld, waarbij organisaties betalen voor vergunningen, is niet kostendekkend. Hiermee subsidiëren we in feite de sector, waar vaak ook commerciële jongens goed geld verdienen met entertainment. We roepen de wethouder op om het systeem van leges kostendekkend te maken. De aanvullende inkomsten kunnen we dan gebruiken om festivals te verduurzamen, het groen te beschermen en beter te handhaven. Kan de wethouder dit toezeggen?

Bij de programmabegroting stelden we voor dat Utrecht een stadsbrede, vaste vegetarische weekdag in de horeca gaat stimuleren. De wethouder liet het aan ons om met een idee te komen, dus: een goed gesprek, en het liefst een campagne, door Utrecht Marketing, Koninklijke Horeca Nederland, Wakker Dier, ProVeg en andere relevante partijen rond zo’n veggiedag in onze horeca – dat zien wij wel zitten. Is de wethouder bereid om dit van de grond te krijgen? Let wel, zo’n veggiedag draait om vrije keuze, we willen ondernemers en klanten niets opleggen, wel verleiden.

Schone festivals en een veggiedag dragen wat ons betreft bij aan de doelstelling om Utrecht klimaatneutraal te krijgen. Wij vragen aan de wethouder: hoe klimaatbestendig is het programma Economie en Werkgelegenheid, en heeft hij het vertrouwen dat dit programma bijdraagt aan de doelstelling klimaatneutraal zo snel mogelijk? Wanneer is dit programma klimaatneutraal? Graag een antwoord.

Tot slot, voorzitter, de echte oplossing voor alle klimaatproblemen is consuminderen. Ondertussen breidt Utrecht steeds verder het aantal cafés en restaurants uit, maar ook worden de winkelgebieden groter en talrijker. En hierdoor, maar ook door online winkelen, is er steeds meer leegstand. Dit wordt toegeschreven aan corona, maar: is de wethouder het met ons eens dat er in Utrecht gewoon teveel winkels zijn? En dat er een link te zien is tussen leegstand op de Steenweg, en het vergroten van Hoog Catharijne en de Bijenkorf? Is de wethouder het met ons eens dat we niet alleen moeten zoeken naar creatieve invullingen van leegstaande panden, maar dat we winkelgebieden ook gewoon moeten verkleinen? Ons idee is: maak van lege winkelpanden ook woningen. Dit zien we onvoldoende terug in de aanpak van lege winkels. Kan hij toezeggen om ook ombouw tot woningen van lege winkels actief mee te nemen?