Commis­sie­bij­drage Milieu en emis­sieloos vervoer Voor­jaarsnota 2021


24 juni 2021

Op het gebied van mobiliteit liggen momenteel veel voorstellen, van concrete straten tot aan een heel mobiliteitsplan. Onze fractie wil daarom nu 1 concreet onderwerp bespreken: het verkeer op het water. In Utrecht hebben we twee soorten water: de zogeheten binnenwateren (de Singel, de Oudegracht, de Nieuwegracht – waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn); en de buitenwateren (Kromme Rijn, de Vecht, waar we verantwoordelijkheden delen met de Waterschappen).

We hebben hier vier punten van zorg.

1. Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Wij zouden graag zien dat beleid omtrent boten en uitstoot wordt ondergebracht bij beleidsveld Milieu en Emissieloos vervoer i.p.v. Markten en Havens. Want daar krijgt het geen prioriteit en daarom brengen wij het nu hier ter sprake. Wil het college hier op reflecteren en dit toezeggen?

2. Uitstoot

Er zijn te veel vervuilende boten. Wij willen dat het aantal op de buitenwateren afneemt, we hebben dit ook al vaker ter sprake gebracht, maar vergunningen voor vieze boten worden nog altijd afgegeven door HDSR. Welke rol speelt het college hier inmiddels? Kan de wethouder een toezegging geven aan te sturen op afname van het aantal vergunningen voor vervuilende boten?

Ook boten op de binnenwateren geven uitstoot, zowel bij commerciële rondvaartboten, individuele bootjes van inwoners en ook commerciële kleine huursloepjes. Er is ook een plan gemaakt voor emissievrije rondvaartboten, maar we vernamen dat één zo’n rondvaartexploitant laatst nog een dieselboot aankocht. In hoeverre stuurt het college op de binnenwateren op emissie, zeker gezien het feit dat de milieuzone is uitgebreid en de binnenstad emissievrij moet zijn in 2030?

3. Drukte

We zien die toename van het aantal boten, niet alleen op de Kromme Rijn, maar ook op de binnenwateren. Dit zorgt naast vervuiling ook voor verstoring van dieren die op en om het water leven. Deelt het college onze zorgen en welke rol ziet het voor zichzelf om hier iets aan te doen?

4. Tot slot

Het valt ons op dat er geen helder overzicht is omtrent het beleid rondom toegestane emissies voor boten, en welke stappen het college wil maken om zo spoedig mogelijk tot emissieloos vaarverkeer te komen. We hebben het dan over zowel commerciële als particuliere vaartuigen. Wat is er momenteel nog toegestaan, bij nieuwe aanvragen van vergunningen en bij het verlengen van vergunningen, en wanneer gaan we volledig over op alle vaarverkeer emissieloos. Kan de wethouder toezeggen een helder overzicht van het huidige beleid aan de raad te sturen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Cultuur en Onderwijs Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Commissiebijdrage Openbare Ruimte, Groen en Dierenwelzijn Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer