Commis­sie­bij­drage Debat Magazijn de Zon


3 november 2022

Voorzitter, mijn fractie ziet graag dat het pand in het bezit van de gemeente blijft en dat het een maatschappelijke, en publieke, functie krijgt. Ik heb een paar opmerkingen.

Ten eerste over het vervolgproces:

Mijn fractie heeft de voorkeur voor een apart raadsvoorstel waar wij separaat over kunnen oordelen, niet een bespreking en keuzemoment gekoppeld aan de voorjaarsnota 2023. Eerder gaf de wethouder al aan de raad mee te willen nemen in de planvorming. Wij vragen ons af hoe hij dit dan voor zich ziet, op welke termijn, welke stappen. Graag een verduidelijking van de wethouder en een toezegging dat er een separaat raadsvoorstel komt.

Dan over de invulling van het pand:

Wat voor beeld heeft het college nu bij de invulling van dit pand? Dat is ons niet duidelijk. Het is allemaal wat wazig. Op welke verhouding commercieel en maatschappelijk stuurt het college nu? En wie neemt het daadwerkelijke besluit over de verhoudingen qua huurprijzen? Graag een reactie van de wethouder.

Wij zouden het volstrekt onwenselijk vinden als er een vervuilend bedrijf in dit pand gaat huren. Hoe kan de wethouder dit gaan voorkomen? Kan hij toezeggen uit te werken dat dit vermeden kan worden? Bijvoorbeeld via een criterium in de verhuurvoorwaarden? Wij vragen hierop een duidelijke uitspraak van het college.

Ook willen wij voorkomen dat dit pand gaat naar een kantoorfunctie. Er zijn genoeg kantoren in de stad – er is veel leegstand. Deelt de wethouder deze mening? En kan hij toezeggen dat er hier geen kantoren komen?

Dan nog een laatste opmerking. Op basis van de presentatie in technische briefing leek het pand niet energieneutraal te gaan worden. Ik begrijp ook dat dat geld kost. Voor mijn fractie is energieneutraliteit van belang. Vraag aan wethouder; wat zijn de ambities nu? Gaat er nog wel gestuurd worden op energieneutraliteit?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Versnelling realisatie tijdelijke woningbouw in 2023 voor Pagelaan, Befu terrein en Wetering Zuid

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststellen Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer