Commis­sie­bij­drage Debat over de gevolgen van Covid-19


2 juni 2020

Volksgezondheid - Teststraten en GGD:

De aangekondigde teststraten bevinden zich én niet in Utrecht, én zijn zoveel mogelijk ingericht om met de auto te bezoeken. Vanuit het oogpunt verspreiding van Corona te voorkomen, begrijpen we dat het niet aan te bevelen is om wanneer er al een verdenking van besmetting is, het OV te gebruiken.

Toch baart de manier waarop dit nu georganiseerd is ons zorgen. Veel Utrechters beschikken niet over een auto. Met iemand meerijden is, om besmetting te voorkomen, geen goed idee.

Met de fiets zal het ook nog wel een uitdaging zijn om helemaal naar Veenendaal of Houten te moeten. zullen de huidige drie locaties vaak te ver weg zijn (zeker wanneer men zich al niet fit voelt).

Dus ook al wordt niet de volledige testcapaciteit van de bestaande locaties benut, het is ook laagdrempeliger om je dichtbij te kunnen laten testen, waarvoor je dus niet eerst een uur of langer op de fiets moet.

Wat is de status van de zoektocht naar een locatie in Utrecht?

Kan het college toezeggen de mogelijkheden voor een walk-thru of bike-thru test-straat in onze gemeente te onderzoeken? In tegenstelling tot de VVD denken wij dat met de juiste maatregelen dat wel veilig kan en dat je dat dus kan onderzoeken.

Welke criteria gelden om in aanmerking te komen voor een thuistest en kan het college toezeggen dat de GGDru zeer ruimhartig zal omgaan met verzoeken voor thuistesten?

Aanvullend ook:

Kan het college toezeggen te monitoren of de GGD, naast alle Corona-gerelateerde werkzaamheden, voldoende capaciteit heeft voor haar reguliere overige werkzaamheden?

Cultuur

Culturele instellingen mogen weer open voor 30 bezoekers. Echter lenen niet alle gebouwen van Utrechtse instellingen zich hiervoor: smalle toegangetjes of anderszins “onpraktisch” ingedeelde panden kunnen het onmogelijk maken bezoekers op een veilige manier te ontvangen. Tegelijkertijd willen deze instellingen wel hun werk voortzetten en culturele activiteiten organiseren voor onze inwoners.

Is het college bereid om, samen met de stad, een overzicht te maken van alternatieve locaties (zoals gymzalen, collegezalen, etc.), die nu vaker leegstaan en waar culturele activiteiten georganiseerd zouden kunnen worden?

Zo ja, ziet het college ook een rol voor zich bij het ondersteunen van het facilitair mogelijk maken van culturele activiteiten op die plekken?

Onderwijs:

Leerlingen buiten beeld: is er, los van kinderen die niet naar school gaan maar met wie wél contact is en thuisonderwijs gegeven wordt, een inschatting te geven hoe het aantal leerlingen met wie géén contact is zich ontwikkeld? Deelt het college onze zorgen over leerlingen die volledig buiten beeld zijn en wat kan zij hiervoor betekenen?

Vanaf 8 juni gaan alle basisschoolleerlingen weer elke dag naar school. Een uitzondering wordt nog steeds gemaakt voor leerlingen wiens ouders hun kind uit angst voor besmetting liever thuis houden.

Vraag:

Is, op basis van ervaringen sinds 11 mei, in te schatten om hoeveel leerlingen dit gaat? Die dus wel in beeld zijn, maar niet fysiek op school.

Hoe kan het college ondersteunen dat er afstandsonderwijs voor deze leerlingen beschikbaar blijft, op het moment dat alle leerkrachten weer voltijds voor de klas staan voor alle leerlingen die wel weer elke dag naar school gaan?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Vaststelling bestemmingsplan Heycop, Dichterswijk

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Kaders nieuwe grootschalige opvanglocaties asielzoekers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer