Commis­sie­bij­drage Deelname Utrecht Operatie Steen­breek


4 juli 2017

Bijdrage Steenbreek, Commissie Stad & Ruimte 4 juli 2017

Het is enige keren uitgesteld, maar de Partij voor de Dieren is blij dat we nog net op de valreep voor het zomerreces de raadsbrief bespreken waarin operatie Steenbreek aan de orde kwam. Bij de programmabegroting werd onze motie aangenomen waarin we opriepen tot deelname aan Steenbreek. Ontstening is noodzakelijk, niet alleen om om te kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering maar ook voor een heleboel andere doeleinden. In de brief komt echter alleen het probleem van wateroverlast aan bod, maar al die andere doeleinden niet, en dat is zonde. Nu onze motie is aangenomen en Utrecht deelneemt aan Operatie Steenbreek, wil de Partij voor de dieren graag zien dat die deelname zo breed mogelijk benut wordt. We moeten ons niet alleen richten op anticipatie op de gevolgen van klimaatverandering waar we steeds meer mee te maken krijgen, maar ook maatregelen treffen om klimaatverandering verder tegen te gaan.

Vergroening van tuinen is belangrijk omdat bomen en planten CO2 vastleggen; omdat groen een schuilplaats biedt aan dieren, zoals vogels en egels in tuinen; omdat groen rondom huizen zorgt voor schaduw en isolatie en hitte-overlast tegengaat; omdat groene blaadjes fijnstof opvangen en afhankelijk van de plantenkeuze ook omdat vergroening nectar en stuifmeel kan leveren voor bijen en andere insecten.

Er zijn dus veel meer opbrengsten van vergroening, en om die ten volste te benutten moeten we ontstenen niet alleen inzetten gericht op het omgaan met wateroverlast.

We zijn op zich blij dat er een bewustwordingscampagne aangekondigd wordt. In de raadsbrief die we nu bespreken schreef de wethouder dat de raad in het 2e kwartaal van 2017 het uitgewerkte plan hiervoor zou ontvangen. Het voordeel van het steeds uitstellen van deze commissiebehandeling is wel dat ik de wethouder nu kan vragen of hij hier al iets meer over kan vertellen. Het tweede kwartaal is immers net afgelopen en wij hebben nog geen plan gezien. Komen in het plan ook andere zaken dan wateroverlast aan de orde? En welke zaken dan? Graag een reactie.

Onze vraag aan het college is daarnaast in hoeverre dit beleid om wateroverlast tegen te gaan gekoppeld wordt aan beleid om biodiversiteit te bevorderen, luchtkwaliteit te verbeteren en hittestress tegen te gaan. Kan het college ons toezeggen de raad regelmatig te informeren over hoe ze deelname aan Steenbreek benutten om hier invulling aan te geven?Dat houdt onder andere in een bredere communicatie over de voordelen van vergroening, maar moet ook prioriteit krijgen in gemeentelijke keuzes.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Festivalisering Utrecht, n.a.v. Zwartboek Buitenevenementen

Lees verder

Raadsbijdrage Voorstel inzake Ontwikkeling Smakkelaarsveld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer