Commis­sie­bij­drage Gebieds­visie Zuilense Vecht


17 mei 2018

Deze gebiedsvisie roept bij ons de vraag op waarom we dit zouden moeten willen. Naar aanleiding van de RIB lijkt het vooral te gaan om het vanuit de sportclubs ervaren probleem met betrekking tot de huidige staat en overcapaciteit van hun voorzieningen. De drang om meer woningen te bouwen, buiten de rode contour en midden in de stedelijke groenstructuur, is niet geheel overtuigend.

Groen

Er wordt groen opgeofferd voor woningen. Nu is natuurgras niet het meest waardevolle groen, maar toch draagt het bij aan waterberging, tegengaan van hittestress en ook als gras groeit neemt het CO2 op. Het is daarmee beter voor ecologie en klimaat dan dat kunstgras en woningen dat zijn. Er komt wel een park voor terug, dat kan wellicht enigszins compenseren, maar om dit te kunnen beoordelen bevat de gebiedsvisie eigenlijk onvoldoende informatie.

De negatieve impact van kunstgras op het milieu is bekend. Waarom er dan toch weer een kunstgrasveld aangelegd wordt begrijpt mijn fractie niet. En we hebben nagevraagd wat voor soort kunstgras hier dan komt. Dat blijkt TPE te zijn. Terwijl de gevolgen voor het milieu daarvan fors zijn doordat kleine deeltjes kunststof in het omliggende gebied en uiteindelijk in het grondwater terechtkomen. Kan de wethouder er voor dit gebied niet op inzetten om een milieuvriendelijker alternatief te kiezen, zoals korrels van kurk? Er zijn genoeg gemeenten die hier allang mee experimenteren, dus Utrecht zou dat goede voorbeeld kunnen volgen. Graag een reactie van de wethouder.

Dan lezen we ook in de gebiedsvisie dat de groenstrook rondom “opener” gemaakt moet worden om de sportvelden beter zichtbaar te maken vanaf de omliggende wegen. Dat zal dus betekenen dat hier bomen en groen zullen verdwijnen, terwijl deze een leef- en verblijfplaats bieden aan diverse dieren (kleine zangvogels). Dit is overigens ook het advies van de wijkraad. Is de wethouder het met ons eens dat behoud van bomen en struiken in deze groenstrook voorkeur heeft boven een “open” uiterlijk? Kan hij toezeggen de groenstroken toch te behouden?

Eén van de redenen dat de PvdD is niet zo’n voorstander van visies is dat het allemaal nogal algemeen blijft. Een aantal belangrijke punten is nog niet uitgewerkt. In dit gebied zitten onder meer vleermuizen, maar ook ooievaars. Het lastige aan een visie is dat er geen F&F onderzoek is gedaan; dat maakt het lastig te beoordelen of dit een goede visie is of niet. Maar we willen wel van de wethouder horen hoe er met deze en andere dieren wordt omgegaan.

Bouwen buiten de rode contour

Daar bovenop komt dat er in deze gebiedsvisie wordt voorgesteld om te bouwen buiten de rode contour. Daar heeft de provincie dan wel een ontheffing voor gegeven, maar laten we nou de groene ruimte groen houden. De visie van de PvdD is dat er alleen buiten de rode contour gebouwd mag worden als daarvoor drie keer dezelfde waarde terugkomt als het groen dat verdwijnt. Kan de wethouder ons geruststellen dat het parkje dat er nu komt van drie keer hogere ecologische en klimaatadaptieve waarde is dan de natuurgrasvelden die weggaan?

Parkeren

Dan nog over parkeren. De parkeerbalans wordt pas in een vervolgfase vastgesteld, maar de Partij voor de Dieren wil hier vast in meegeven dat dit zoveel mogelijk op de Burgemeester Norbuislaan zou moeten gebeuren, waar al veel te veel openbare parkeerplaatsen zijn. Kan de wethouder toezeggen deze aanbeveling mee te nemen bij de vervolgontwikkeling en dus niet klakkeloos parkeren in het gebied bij de woningen in te laten tekenen? Het zal u niet verbazen dat we daarbij pleiten voor een zo laag mogelijke parkeernorm.

Aantal woningen

De noodzaak voor woningen op deze plek wordt ons uit de omgevingsvisie niet duidelijk. Het lijkt erop dat woningen vooral de functie hebben de ontwikkeling van de sportvelden financieel te dragen. Een nogal rigoureuze oplossing. Zeker omdat omwonenden en ook de wijkraad aangeven dat een kleiner woningprogramma beter past in de omgeving. De Partij voor de Dieren is niet overtuigd dat de voorliggende gebiedsvisie een goed idee is. Ons bekruipt het gevoel dat er enkel gebouwd gaat worden, en dan ook nog buiten de rode contour, om de financiering van de sportvelden te regelen. De vraag is wat dit oplost en of niets doen niet beter is voor de stad. Kan de wethouder een doorkijkje geven wat de consequenties zouden zijn als we kiezen voor een veel lager aantal woningen, bijvoorbeeld 50 zoals de Wijkraad voorstelt?

Samenvattend: Belangrijkste punt is dat er buiten de rode contouren wordt gebouwd. We zouden de visie best het voordeel van de twijfel kunnen geven, omdat het allemaal nog behoorlijk vaag en algemeen is, mits er stevige compensatie plaatsvindt, van minstens drie maal zoveel waarde dan het groen dat verdwijnt.

Het aantal woningen kan heroverwogen worden, zeker omdat omwonenden en wijkraad aangeven dat zoveel onnodig is en enkel overlast oplevert en geen prettige leefomgeving. Bij de uitwerking van deze visie wil de Partij voor de Dieren dat dit punt stevig onderbouwd wordt en onderzocht wordt of het ook minder kan. Daarnaast willen we dat er toch voor natuurgras gekozen wordt, bijvoorbeeld nieuwe rassen die sterker zijn, of eventueel een experiment met milieuvriendelijk kunstgras.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage NPD strook

Lees verder

Commissiebijdrage Soortenlijst raadsvoorstel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer