Commis­sie­bij­drage Geza­men­lijke behan­deling van de Raads­voor­stellen Visie klimaat­adap­tatie en de Visie Water en Riolering Utrecht en Programma Water en Riolering


27 januari 2022

Tweede termijn

Tussendoelen en financiering
Er is nu al niet genoeg geld voor de huidige ambities. Het college wijst naar de raad, dat wij maar bij het bespreken van de uitvoeringsstrategie van de RSU extra middelen moeten regelen om de klimaatambities waar te maken. Dat regelen door de raad is echter heel moeilijk als de begroting al volledig dichtgetimmerd is door een integrale afweging door het college.

Kan de wethouder dan toch in elk geval toezeggen om bij die uitvoeringsstrategie zélf met een voorstel te komen hoe het budget verhoogd kan worden?

Eén van de redenen voor het ontbreken van tussendoelen is nota bene het ontbreken van financiële dekking om de vergroeningsdoelen te halen. Ik wil het college oproepen om in plaats van het schrappen van doelen omdat er nog geen budget voor is, dit doel wel te laten staan en er alles aan te doen het budget te organiseren zodat het wel of in elk geval deels behaald kan gaan worden. Kan de wethouder toezeggen deze tussendoelen alsnog op te nemen? samen met een overzicht van de doelen die al in het duurzaamheidsverslag en het programma water en riolering staan?

Duikers
Nog even over de duikers, dat zijn die betonnen buizen die soms watergangen aan elkaar verbinden. In de eerste termijn vroeg ik om maatregelen om te zorgen dat watervogels en amfibieën hier niet in klem raken en doodgaan. Bij bestaande duikers wordt als er melding gedaan wordt soms een rooster geplaatst om te voorkomen dat vogels erin overlijden, maar college geeft ook aan terughoudend te zijn vanwege een grotere verstoppingskans van de duiker.

De Partij voor de Dieren wil dat er gewoon altijd overal maatregelen worden genomen om te voorkomen dat kleine waterdieren erin belanden en dan komen te overlijden. Kan de wethouder daarom toezeggen om te inventariseren welke duikers nog risico vormen en daar overal die roosters aan te brengen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Eerste stappen schaalsprong OV en Alternatief verbreding A27

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Transitie recreatieschappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer