Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Transitie recre­a­tie­schappen


27 januari 2022

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is in 1999 opgericht “ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.” Deze taakomschrijving is in de periode dat het recreatieschap bestaat nooit gewijzigd.

Er staat nu een bestuurlijk uitgangspunt (op pagina 3 van het raadsvoorstel) dat natuur ondergeschikt zou zijn, slechts een mogelijk onderdeel van de recreatiefunctie van de gebieden.

Natuur en recreatie moeten naast elkaar bestaan. Dat was ook oorspronkelijke missie van Recreatieschap groenlanden. Kan de wethouder ons garanderen dat hiervoor aandacht blijft bij de transitie? Moet het onderdeel zijn van de intentieovereenkomst, of op zijn minst gespreksonderwerp?

En daarnaast viel ons in het raadsvoorstel op dat er veel over evenementen gezegd wordt.

  • Sinds wanneer zijn evenementen uitgangspunt voor beheer?
  • In argument 3.4 en kanttekening 3.1 worden biodiversiteit, toegankelijkheid en evenementen expliciet aan elkaar gekoppeld. Terwijl ik me niet kan herinneren dat evenementen doel op zich van de recreatieschappen waren. Biodiversiteit en toegankelijkheid wel. Zie ook de missie waarmee ik mijn bijdrage begon.

Kan de wethouder toelichten hoe deze aspecten zich in de toekomstige samenwerking recreatietaken tot elkaar gaan verhouden?

En ik wil toch ook wel een reactie, waar komen die evenementen in de argumenten en kanttekeningen in dit collegevoorstel vandaan? Want in het voorstel van de recreatieschappen zelf en in de bijlagen zie ik hierover niets.

De Partij voor de Dieren maakt zich, mede naar aanleiding hiervan, zorgen dat ook in de toekomstige samenwerking met een andere terreinbeheerder het gebrek aan middelen voor onderhoud, noodzaakt om steeds meer commerciële evenementen te faciliteren. Dat lijkt ons niet de bedoeling. Kan de wethouder toezeggen om er zorg voor te dragen dat in het toekomstige samenwerkingsverband afspraken worden gemaakt om de balans tussen natuur, recreatie en evenementen in evenwicht te houden?

De transitie naar een nieuwe regeling, de intentie om de taakuitvoering bij Staatsbosbeheer te leggen, lijkt ons verder een prima voorstel. Ook in de nieuwe regeling houdt de gemeente als 1 van de deelnemers zeggenschap.

Mits dus die zeggenschap wel benut wordt om te zorgen de balans tussen recreatie en natuur niet de verkeerde kant op uitslaat.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Gezamenlijke behandeling van de Raadsvoorstellen Visie klimaatadaptatie en de Visie Water en Riolering Utrecht en Programma Water en Riolering

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Evaluatie Bomenbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer