Commis­sie­bij­drage Huis­vesting nood­opvang vluch­te­lingen


2 december 2021

Voorzitter, ik zal het kort houden, en ik zal proberen om me in te houden want het betoog van de PVV heeft me zacht gezegd een beetje boos gemaakt. Wat zou het ontzettend fijn zijn als mensen overal ter wereld veilig zouden zijn, en hun huis nooit noodgedwongen zouden hoeven achterlaten. Maar we hebben te maken met een realiteit die heel anders in elkaar steekt. En dat zal in de toekomst helaas zo blijven. Denk bijvoorbeeld ook aan klimaatvluchtelingen. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het recht om asiel aan te kunnen vragen een groot goed.

Dat gezegd, fijn dat voor nu in ieder geval een geschikte locatie is gevonden voor noodopvang van 350 vluchtelingen. Veel dank voor de inzet van de ondernemers op het terrein om de opvang hier mogelijk te maken. Mijn fractie hecht er wel veel belang aan dat er ook een goede structurele oplossing komt, dus ik sluit me graag aan bij vragen over de lange termijn die hierover zijn gesteld door andere fracties.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Pieter Baan Centrum

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Actualisatie Omgevingsvisie Werkspoorkwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer