Commis­sie­bij­drage Initi­a­tief­voorstel Utrecht Onbeperkt Toegan­kelijk


4 maart 2021

Ten eerste, dank voor het voorstel. Ook voor de Partij voor de Dieren is het ontzettend belangrijk om toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen. Mijn fractie is positief over meer ruimte voor voetgangers en een algemene norm van 1.5 meter.

Maar dat moet niet ten koste gaan van groen. De initiatiefnemers stellen zelf al dat met dit voorstel openbaar groen kan worden beschermd, door (delen van) parken aan te wijzen als gebied waar niet gestald mag worden. Niet alleen parken moeten worden beschermd, maar ook kleinere stukjes groen. Het is voor mijn fractie onaanvaardbaar dat geveltuintjes en boomspiegeltuintjes verwijderd worden. Wij zien het dan liever andersom; is er te weinig plek? Dan moeten de stoepen breder, en niet het groen weg om meer tegelruimte te creëren. Volgens de VVD heeft het woord “auto” geen plaats in dit voorstel, omdat het nu eenmaal gaat over stoepen en vervoersmiddelen die daarop gestald worden. Maar auto’s hebben wel degelijk veel te maken met de bewegingsruimte in de openbare ruimte. Hoe zou de stad er uit zien wanneer de ruimte die nu wordt toegewezen aan parkeerplekken een andere functie zou krijgen? Wanneer de stoepen verbreed worden kan er juist ook meteen meer ruimte gemaakt worden voor het inpassen van bijvoorbeeld geveltuintjes en ander groen. Kan de indiener van het voorstel ons toezeggen dat wanneer dit voorstel zou worden aangenomen, het toegankelijk maken van de openbare ruimte niet ten koste zal gaan van groen en dit te verduidelijken in een strekt-ter-vervanging? En zou daarin ook de mogelijkheid kunnen worden opgenomen om de stoep richting autoparkeerplekken te verleggen, mocht dit groen en bomen sparen? Dit is voor mijn fractie essentieel om met dit voorstel in te kunnen stemmen.

Dan het stationsgebied. Het kan inderdaad ergerlijk zijn dat er fietsen rondslingeren in het stationsgebied. Maar als ze niet gevaarlijk staan of hinderlijk zijn voor slechtzienden of rolstoelgebruikers, waarom zouden deze dan verwijderd moeten worden? Alleen omdat het er “niet netjes” uitziet? De stallingen in de buurt van het centraal station zijn erg groot en daar is genoeg ruimte. Maar als je je fiets er langer dan 24 uur wilt stallen dan kost dat geld, wat niet iedereen heeft, of er voor over heeft. Ook moet je een chipkaart hebben, wat ten koste gaat van privacy. Zijn de initiatiefnemers bereid om plaatsen binnen het stationsgebied waar fietsen de toegankelijkheid niet hinderen dan ook niet aan te wijzen als verboden gebied? Graag een reactie van de initiatiefnemers.

Eerder bleek dat in honderden straten de verbreding van stoepen heel moeilijk is. Hoe zou dit voorstel in de praktijk de situatie daadwerkelijk verbeteren, als er niet ook wordt ingezet op herinrichten (bijvoorbeeld in een meerjarenplan) en handhavingscapaciteit? Graag een reactie van de initiatiefnemers.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Transitiestrategie Omgevingsplan

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Aanvullende bijdrage La Vuelta Holanda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer