Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Aanvul­lende bijdrage La Vuelta Holanda


4 maart 2021

Voorzitter, de start van de Vuelta in Utrecht is uitgesteld vanwege corona. Wetenschappers, en vooral virologen, waarschuwden al jaren voor een wereldwijde uitbraak van een zoönose. En als corona achter ons ligt, dan is de uitbraak van een nieuwe pandemie reëel – tenzij wij radicaal andere keuzes gaan maken in ook ons economisch beleid. Bij de behandeling van de Kaderbrief 2020 had ik met de wethouder een discussie, naar aanleiding van Motie 229 met als titel ‘Utrecht, verklein het risico op een nieuwe pandemie’. De wethouder kon zich toen weinig voorstellen hoe Utrechts beleid kan bijdragen aan nieuwe pandemie. Toch nam hij deze motie over – waarvoor dank. Maar, voorzitter, het binnenhengelen van de Vuelta is een perfect voorbeeld: want:

-Van heinde en verre komen renners, ploegmedewerkers, bezoekers, journalisten en bobo’s, vaak via vervuilende vliegtuigen op fossiele brandstoffen

-Utrecht wil zich op de kaart zetten als toeristische of economische bestemming. Ook dit levert internationale reizen en verblijven op

-Het doel van de Vuelta is ook de economie te stimuleren – en we weten dat economische groei geen oplossing is maar een probleem, omdat we meer grondstoffen gaan gebruiken en grondstoffen eindig zijn, en we hiermee uiteindelijk door elk ecologisch plafond schieten dat de aarde kan bieden

-Onder de sponsoren van de Vuelta zijn niet alleen een varkensvleesverwerker en een fabrikant van kunstmest en andere intensieve landbouwproducten zijn, maar ook een energiebedrijf (stroom én gas). Zowel de bio-industrie als de gaswinning zijn beide risico verhogende industrieën als het gaat om uitbraak en verspreiding van nieuwe zoönoses.

Daarom hoor ik graag een reactie van de wethouder:

-Is de wethouder het met ons eens dat het organiseren van de Vuelta in Utrecht mogelijk bijdraagt aan nieuwe zoönose? En wordt hiermee concreter voor hem hoe hij nu en in de toekomst invulling kan geven aan motie 229?

-Is de wethouder in het licht hiervan bereid af te zien van de organisatie van de Vuelta en de kandidatuur in te trekken?

Het standpunt van de Partij voor de Dieren over de Vuelta is bekend. Wij zijn geen voorstander van een vervuilend evenement als dit, met prestige en profilering als doelen. Het evenement wordt daarbij ook alleen maar duurder: door uitstel vanwege corona kwam er eerst 200.000 euro extra bij, aangevuld nu met nog eens 50.000 euro. Voor dit bedrag zouden de Vogelopvang of de Dierenvoedselbank bijvoorbeeld heel veel nuttig werk kunnen verzetten.

De keuze voor mijn fractie is makkelijk: als we die 50.000 euro niet uitrekken, dan gaat Vuelta niet door, en valt een bedrag van 1 miljoen euro vrij uit de eerdere reservering van 2,1 miljoen. En met dat geld kunnen we ongelooflijk veel nuttige en nodige initiatieven ondersteunen, ook op het gebied van sport en cultuur. Deze domeinen worden nu als excuus genoemd van de Vuelta – dat vinden wij een vorm van greenwashing, want het uiteindelijke doel is stadspromotie - en we zouden ook zonder Vuelta 2,1 miljoen kunnen investeren in sport en cultuur.

Wij zullen dus niet instemmen met dit raadsvoorstel, maar willen de wethouder wel waarborgen vragen:

Kan hij toezeggen dat er na deze 50.000 geen extra gemeentelijk geld geïnvesteerd gaat worden in het mogelijk maken van de Vuelta en dat eventuele overschrijdingen door de markt betaald gaan worden? Wij overwegen hier een motie op.

Is de wethouder bereid om na de Vuelta een punt te zetten, en geen nieuwe vervuilende massa-evenementen naar Utrecht te halen en te financieren?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Initiatiefvoorstel Utrecht Onbeperkt Toegankelijk

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein, 2e termijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer