Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Plan van Eisen en Func­ti­oneel Ontwerp (PvE/FO) Lombok­plein, 2e termijn


4 maart 2021

Groen
Wat ons betreft komt groen vaker voorop te staan bij een oplevering zodat het ook geworteld en substantieel is als een gebied in gebruik komt. Zonder dat het groen beschadigd wordt tijdens de bouw. Dit is een dilemma. Ik vraag de wethouder de toezegging om wanneer in dit plan het groen pas helemaal aan het eind van het traject wordt gerealiseerd, dat er wel gekozen wordt voor een deel grote en echt volwassen bomen. (niet alles, want grote bomen hebben minder overlevingskans en wortelen minder goed dan jonge bomen).
Met betrekking tot groen waarderen we de plannen voor ecologische verbindingen en het meetbaar maken daarvan. De PvdD kijkt uit naar de uitwerking ervan.

Normen voor circulaire openbare ruimte
In reactie op wat de wethouder hierover schrijft wil ik nog iets vragen. Wij snappen dat die normen niet uitgekristalliseerd zijn omdat we nog in een soort experiment/leerfase zitten. Maar de vraag is: wat doet de wethouder om de hier geleerde lessen te gebruiken om een volgende keer wél meetbare en ambitieuze doelen te kunnen stellen?

Woningen i.p.v. hotelkamers
In mijn eerste termijn vroeg ik naar de consequenties om in plaats van een uitbreiding van het aantal hotelkamers te kiezen voor meer woonruimte. Daar is meer behoefte aan. Ik lees nu dat voor de hoteleigenaar uitbreiding randvoorwaardelijk is om te investeren in het aanpassen en verduurzamen. (Chantage!, aldus Maarten)
Ik denk echter dat kiezen voor woningen hier meer oplevert. En als de eigenaar dan niet meer wil investeren in een kwaliteitsverbetering, dan kan de gemeente die opbrengst benutten om zélf die kwaliteitsverbetering uit te voeren. En dan hebben we meer woningen, minder toerisme en toch kwaliteitsslag. Daarom vraag ik de wethouder: zijn er al ontwikkelovereenkomsten gesloten met het hotel waar de gemeente niet meer onderuit kan? Wat gaat er precies mis waardoor het college adviseert om voor meer hotelkamers in plaats van meer woonruimte te kiezen?

Verkeer
De nieuwe informatie in de raadsbrief overtuigt ons niet dat extra asfalt voor fietsers bij de Sijpestijnkade een goed idee is. We blijven daar dus bij dat dat er uit moet, en het amendement waar de wethouder in 1e termijn al op adviseerde om het raadsvoorstel in 2 beslispunten op te splitsen. In de eerste termijn stelde ik net als anderen voor om het hele gebied (dus tot en met de kop van ASW en Vleutenseweg, en de hele Graadt van Roggenweg) 30km zone te maken. De inrichting van de wegen moet daarbij natuurlijk passend zijn. De Partij voor de Dieren deelt de conclusie echter niet dat de inrichting van de Daalsetunnel daarom alleen 50km mogelijk maakt. Zeker als het gebied ervoor en erna 30km is, en je de verkeerslichten zo afstemt dat auto’s vaker moeten stoppen, laat je automobilisten langzamer rijden. En ik vraag aan de wethouder: Welke mogelijkheden zijn er om gewoon alvast rijstroken buiten gebruik te stellen? (eventueel fietsstroken van maken?)
-In de brief staat dat er slechts 1 rijstrook kan verdwijnen, maar: kan dit niet wat ambitieuzer, want veel asfalt trekt meer auto’s aan, dus als we die auto’s hier niet willen, moeten we overgaan tot actie en dan passen weggebruikers zich vanzelf daarop aan.
-In de raadsbrief schrijft de wethouder iets over gedrag. Is de wethouder het met ons eens dat de autogebruiker beter direct kan wennen aan minder ruimte en lagere snelheid, en dat het logische moment is als al het hele plein op de schop gaat?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Aanvullende bijdrage La Vuelta Holanda

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Bouwenvelop Johan Wagenaarkade 1 – 10bis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer