Commis­sie­bij­drage Raads­brief Bouw­en­velop Johan Wage­naarkade 1 – 10bis


18 maart 2021

Bedankt, voorzitter. De Partij voor de Dieren zou willen dat we straks bij het bestemmingsplan een integrale afweging kunnen maken: wat zijn de nieuwbouwplannen, en wegen die op tegen bijvoorbeeld het verlies van deze architectuur en het vernietigen van bestaand groen? Maar door de gang van zaken nu kunnen we die afweging straks niet meer maken. We zullen voor een voldongen feit worden gesteld: we krijgen een bestemmingsplan onder ogen, maar de huizen zullen dan al gesloopt zijn, dus veel keuze is er dan niet. Kan de wethouder toelichten welke mogelijkheden er zijn om dit in de toekomst te voorkomen, bijvoorbeeld door het instellen van een regel dat er pas gesloopt mag worden nadat de vergunningen voor het nieuwe gebouw verleend zijn? En kan hij toezeggen zich ervoor in te zetten om een dergelijke regel in Utrecht in te voeren?

Tijdens het Vragenuur gaf de wethouder aan dat er één vergunningplichtige boom illegaal gekapt was. Onze fractie heeft vernomen dat het om 1 Apenboom, 1 Meidoorn, 2 Gewone Taxussen en 2 Gewone Essen gaat. Kunnen we een toezegging krijgen dat er zal worden geïnventariseerd wat er nu precies illegaal gekapt is op de locatie, en dat we worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze inventarisatie en over de aangifte en sancties die hiervoor opgelegd gaan worden? Bedankt.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein, 2e termijn

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Toekomst parkeergarage Springweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer