Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Toekomst parkeer­garage Springweg


18 maart 2021

In het raadsvoorstel wordt ons gevraagd akkoord te gaan met sluiting in 2028. Dit duurt wat de Partij voor de Dieren betreft echt te lang. De parkeergarage mag wat ons betreft zo snel mogelijk gesloten worden: het leidt autoverkeer naar een plek in de stad die we niet willen met geluidsoverlast en vieze lucht tot gevolg, en de wegen van en naar de garage zijn smal, wat leidt tot onveilige situaties. Bovendien is de garage gewoon lelijk, en het verspreidt ongelooflijk veel licht en is daarmee niet alleen een bron van luchtvervuiling maar ook van lichtvervuiling.

  Goed, ik hoop dat duidelijk is dat de parkeergarage zo snel mogelijk moet sluiten. Maar, áls sluiting niet naar voren (2024) kan worden gehaald, dan willen wij dat de parkeergarage onvindbaar en onaantrekkelijk wordt door:

  -zo spoedig mogelijk de route naar de springweggarage op bebording langs wegen te verwijderen;
  -de tarieven exorbitant te verhogen zodat de parkeergarages minder aantrekkelijk wordt;
  -door bovenstaande maatregelen wordt de garage minder aantrekkelijk en komen er minder auto's. Daarom willen wij de garage per verdieping, van boven naar beneden, afsluiten voor het parkeren van auto's en hier een nieuwe tijdelijke invulling realiseren zoals werkruimtes en/of ateliers, die niet zorgen voor overlast voor omwonenden (dus: geen horeca).
  Kan de wethouder dit toezeggen?

  In het raadsvoorstel wordt gevraagd om de opbrengsten van de Springweggarage te koppelen aan het parkeervrij maken van de Oudegracht. Op het eerste gezicht lijkt dat een nobele besteding van de opbrengsten, ook wij zien Oudegracht en Janskerkhof liefst z.s.m. autovrij. Maar in dat ‘zo snel mogelijk’ zit hem de crux, de raad maakt zich met dit beslispunt afhankelijk van het nog 7 jaar lang openhouden van deze parkeergarage. We moeten ons niet op deze manier afhankelijk maken van het exploiteren van een parkeergarage op een daarvoor volstrekt ongeschikte locatie. En bovendien moet die garage veel eerder dicht en moeten Oudegracht en Janskerkhof ook veel eerder autovrij worden.

  Visie Strosteeg. Over de ruimtelijke visie komen we nog te spreken, maar ik geef alvast wat aandachtspunten mee:
  -Woningbouw op een schaal die past bij de omgeving, en waar ook ruimte is voor sociale huur, zou een goede toevoeging aan de binnenstad zijn.
  -Duurzaam bouwen: kunnen delen van de huidige drukkerij worden ingepast? Ik ga er vanuit dat er klimaatneutraal gebouwd wordt, kan wethouder dat toezeggen?
  -De openbare ruimte in de binnenstad staat al ontzettend onder druk, ik zou daarom willen benadrukken dat het van belang is:
  -autowerende maatregelen te nemen
  -groen en biodiversiteit toe te voegen

   En dan kom ik hiermee toch weer terug op het raadsvoorstel dat vandaag voorligt, want: als je de parkeergarage eerder sloopt, kan je ook eerder meer groen en woonruimte toevoegen. Dat is urgenter dan auto’s naar de binnenstad lokken. Maak dus haast met die visie, maak haast met parkeergarage snel slopen.

    Interessant voor jou

    Commissiebijdrage Raadsbrief Bouwenvelop Johan Wagenaarkade 1 – 10bis

    Lees verder

    Commissiebijdrage Raadsbrief invoeren bodycam boa's

    Lees verder

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer