Commis­sie­bij­drage Initi­a­tief­voorstel van Te Hoonte (VVD) over Nu starten met woningbouw in Rijnenburg


5 maart 2020

We waarderen de inzet van collega Te Hoonte voor het schrijven van dit initiatiefvoorstel. Het is knap ook dat hij vol op het juiste moment weet te kiezen voor zijn voorstel.

Dat gezegd hebbend, kan ik vanuit mijn fractie zeggen dat we niet gaan instemmen met zijn voorstel:

  1. We verkeren in klimaatcrisis. We moeten daarom maximaal inzetten op het opwekken van duurzame energie en de combinatie van zon en wind in Rijnenburg is nodig. Immers de zon schijnt niet altijd, en als het wel zonnig is, waait de wind vaak wat minder. Windturbines zijn ook erg efficiënt in het opwekken van energie, maar komen niet terug in dit voorstel. In de RIB zei de initiatiefnemer: “Inderdaad, geen wind, want we hoeven niet alles in Utrecht te doen”. Dat is voor ons niet acceptabel.

  2. Ook de biodiversiteit verkeert in crisis. De VVD wil zowel veel woningen als een grote dichtheid aan zonnepanelen. De dichtheid aan panelen wordt zo immens dat er gedacht moet worden aan een industrieterrein. Deze combinatie van gebouwen en panelen biedt geen enkele kans voor het intensief versterken van biodiversiteit en andere natuurwaardes. Dit is voor ons dus ook niet acceptabel. Want als we zonnepanalen juist ruimhartig plaatsen is daar tussen ruimte voor het versterken van de ecologie.

  3. Als Partij voor de Dieren zijn we geen voorstander van een plofwijk in Rijnenburg. De polder was ooit onderdeel van het Groene Hart en leent zich nog altijd uitstekend voor een recreatief gebruikslandschap én klimaatlandschap. Er is hier ruimte om energieopwekking te verbinden met natuurontwikkeling zodat deze groene long tussen Nieuwegein, Leidsche Rijn, Papendrop en IJsselstein nog groener kan worden. Zo hoeft er dus géén aaneengesloten stedelijke agglomeratie te ontstaan, maar kunnen we investeren in een mooi en waardevol groen gebied met natuur, nieuwe recreatie, schone energie en waterberging. Door te bouwen op veen, aanwezig in noordelijk deel, bestaat kans op vrijkomen extra CO2 dat nu in veen zit, en dat moeten we natuurlijk ook niet willen.

Onze fractie heeft geen verdere vragen aan initiatiefnemer, en naar aanleiding van de reactie van het college hebben wij ook geen vragen aan de wethouders.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Vaststelling bestemmingsplan Veldhuizen, De Meern

Lees verder

Raadsbijdrage Vaststelling bestemmingsplan Veldhuizen, De Meern

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer