Raads­bij­drage Vast­stelling bestem­mingsplan Veld­huizen, De Meern


12 maart 2020

Het bestemmingsplan dat nu voorligt gaat in wezen over twee dingen. De wijk Veldhuizen in De Meern, maar tegelijkertijd is dit bestemmingsplan een voorloper van de Omgevingswet. Ter voorbereiding op de Omgevingswet krijgt de raad straks ook een bestemmingsplan Algemene regels vast te stellen. En dit bestemmingsplan Veldhuizen dat wij vandaag vaststellen, gaat daarvoor de blauwdruk worden.

In hoofdstuk 2 staan functies beschreven. Dit hoofdstuk gaat trouwens niet gekopieerd worden naar de algemene regels. Maar ook Veldhuizen verdient een goed bestemmingsplan dus wij hebben dit hoofdstuk niet overgeslagen. Het doel van de functie groen moet niet alleen groen voor mensen zijn, maar een belangrijk doel is ook biodiversiteit en dat dieren er voedsel en schuilgelegenheid vinden. Wij vinden het belangrijk dat te benadrukken. Daarom een amendement waar ook de handtekening van GroenLinks op staat.

Vervolgens, en dit gaat dus wel over het hoofdstuk dat straks gekopieerd wordt als uitgangspunt voor algemene regels die voor de hele stad gaan gelden.
-Door de verdichting van de stad komt de biodiversiteit steeds meer in de verdrukking
-Vogels, vleermuizen en insecten vinden moeilijker plaatsen waar zij kunnen verblijven of voedsel vinden
-Groene daken, gevels en buitenruimte zijn nodig voor dieren en mensen en dragen bij aan klimaatadaptatie
--> Daarom is natuur-inclusief bouwen nuttig en noodzakelijk.

In de algemene regels van een bestemmingsplan kunnen we iedereen die iets ruimtelijks wil daaraan herinneren, daarom is dat een goede plek om dit te regelen. Natuurlijk blijft het mogelijk en dat zal het college vast ook gaan doen, om indien nodig verbeteringen in hoofdstuk 3, 4 en 5 van dit bestemmingsplan door te voeren, voordat dit algemene regels worden. Maar aangezien dit bestemmingsplan wel degelijk als uitgangspunt gepresenteerd wordt, is het de Partij voor de Dieren er veel aan gelegen om dit nu al goed te verankeren, vandaar het volgende amendement.
Daarmee ben ik aan het eind gekomen van mijn eerste termijn, voorzitter.

Tweede termijn
De Partij voor de Dieren zou diervriendelijk bouwen graag nu willen regelen, omdat dit bestemmingsplan immers aan ons wordt gepresenteerd als uitgangspunt voor algemene regels. Omdat wij al vreesden dat het amendement het niet ging halen, en omdat het voor andere partijen misschien spannend is het nu vast te stellen, wil ik hieraan tegemoet komen met een motie die aan het college vraagt uit te zoeken hoe diervriendelijk bouwen kan landen in de algemene regels. Deze motie is ook ondertekend door GroenLinks. Bedankt.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Initiatiefvoorstel van Te Hoonte (VVD) over Nu starten met woningbouw in Rijnenburg

Lees verder

Schriftelijke bijdrage Adviesdocument verordening onderwijshuisvesting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer