Motie Dier­vrien­delijk bouwen in de Omge­vingswet


12 maart 2020

Motie 77/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 12 maart 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Veldhuizen, De Meern,

Constaterende dat:

-Ter voorbereiding op de Omgevingswet een bestemmingsplan Algemene regels wordt gemaakt waarvoor bestemmingsplan Veldhuizen uitgangspunt is;

  Overwegende dat:

  -In een steeds meer verdichtende stad het steeds belangrijker wordt om verblijfplaatsen voor vogels, vleermuizen, insecten en andere dieren te voorzien;

  -In een steeds meer verdichtende stad en met het oog op klimaatadaptatie, groene daken, gevels en buitenruimte steeds belangrijker worden;

  -Diervriendelijk en natuur-inclusief bouwen daarom nuttig en noodzakelijk is;

  -Het bestemmingsplan, Algemene regels een goede plek is om eventuele initiatiefnemers voor bouwen eraan te herinneren dat bouwen mag, míts er rekening gehouden wordt met regels voor natuur-inclusief diervriendelijk bouwen;

  -dat het daarom wenselijk is om in het bestemmingsplan Algemene regels op een effectieve manier regels op te nemen voor natuur-inclusief en diervriendelijk bouwen;

  Roept het college op:

  -te onderzoeken op welke manier natuur-inclusief en diervriendelijk bouwen op een effectieve manier aan de algemene regels kunnen worden toegevoegd, en in het bestemmingsplan Algemene regels een voorstel daarvoor te doen.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
  Rachel Heijne, GroenLinks


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

  Lees onze andere moties

  Amendement Bouwen in bestemmingsplan Veldhuizen natuur-inclusief en diervriendelijk

  Lees verder

  Amendement Maatschappelijke voorzieningen ook voor dieren

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer