Commis­sie­bij­drage Maai­beleid


8 oktober 2020

Eindelijk hebben we het er dan toch over. Of gelukkig is er afgelopen maanden al vaker over gesproken binnen en buiten deze raad, maar dan vandaag toch het commissiedebat om het maaien in deze gemeente eens serieus aandacht te geven.

Zwartboek misstanden maaigedrag
Ik begin maar met een illustratie, en van deze word ik echt een beetje verdrietig en moedeloos:

Begin dit jaar plantten vrijwilligers 1000 plantjes bij de Timorkade. Dit werd betaald met een bijdrage uit het initiatievenfonds. Er was markering “beheerd door bewoners”. Er waren afspraken met Stadsbedrijven. Nadat die plantjes de hele zomer door betrokken bewoners verzorgd zijn, is er dus afgelopen maand een aannemer geweest die alles emotieloos heeft weggemaaid.

En zo zou ik, als mijn spreektijd toereikend zou zijn, nog letterlijk tientallen voorbeelden kunnen opsommen.

Het punt dat ik wil maken is: dit zijn geen incidenten meer. Er gaat iets structureel ontzettend verkeerd met het maaigedrag in onze gemeente.

De raad heeft heel veel meldingen van bewoners ontvangen van fouten die de aannemers maken in het maaien. Daarnaast merkt de gemeente het soms op, bijvoorbeeld bij het Zandpad waar natuur is weggemaaid, lazen we afgelopen maand in een brief van het college. En als zoveel locaties gemeld worden, dan maak ik mij echt zorgen dat dit maar het topje van de ijsberg is.

Vraag: in de rib werd al gemeld dat aannemer erop is aangesproken. Maar welke maatregelen en compensatie worden opgelegd/uitgevoerd? Kan je eeuwig doorgaan met het aanspreken van de aannemer?

Is wethouder het ermee eens dat er harde sancties nodig zijn en bereid te onderzoeken of een systeem met financiële compensatie die direct wordt ingezet voor herstel een mogelijkheid is?

Zou het kunnen dat de wijkopzichter van de gemeente simpelweg te weinig tijd of prioriteit heeft om het maaien goed te begeleiden?

Is er teveel verloop bij de uitvoerders (personeel van aannemer) en wat kunnen we daartegen doen?

Is er een financiële sanctie wanneer die 15cm eis bij gazon niet wordt voldaan? En kan er dan ook een financiële sanctie komen wanneer er juist teveel wordt gemaaid?

Is het ontbinden van het contract met deze aannemer een optie als er volgend maaiseizoen nog 1 fout wordt gemaakt?

Kennis bij aannemers en hun personeel
Eén van de oorzaken van de ellende is het gebrek aan kennis bij de nieuwe aannemers.

Ik denk dat het ook heel moeilijk is voor de uitvoerders om te weten wat op welke locatie de bedoeling is. Zo’n training als bij Kleurkeur, dat gun je eigenlijk elke uitvoerder. Hoe denkt de wethouder daarover?

En daarnaast een interessante suggestie die werd gedaan tijdens de RIB: het gebruik van een app. In die app een plattegrond van de hele stad waarop per wijk met kleur wordt aangegeven welk maairegime daar heerst. Gaan alle aannemers in de gemeente daarmee werken?

Versterk een groen netwerk en kies hooilandbeheer in de hele stad
Wat moet er veranderen in het maaibeleid? De Partij voor de Dieren roept de wethouder graag op om veel meer te gaan doen om van de stad een groot groen netwerk te maken. En bij dat groene netwerk helpen alle kleine stukjes groen. Kleine stukjes die bijdragen aan een verbinding tussen andere groene gebieden en gebiedjes. En samen weer nieuwe bijdragen aan de biodiversiteit leveren.

Één vierkante meter hooiland levert al een bijdrage aan de biodiversiteit. Dus meer is sowieso goed. Maar het maken van een netwerk levert nog meer op: 1 + 1 is meer dan 2 om het zo maar te zeggen. Ik denk aan bermen als verbinding en particuliere tuinen.

Kan de wethouder dit toezeggen?

Helder is dat bloemen en kruiden meer bijdragen dan platgemaaid gazon.

Tegelijk met groen netwerk willen we daarom Kleurkeur of hooilandbeheer in de hele stad. Het lijkt ook nog eens goedkoper per m2 te zijn. Is wethouder bereid dit niet alleen als pilot maar direct breder in te zetten?

Naast, of in combinatie mét, of als uitvoerders ván hooiland, is participatie van bewoners een goede optie. Dat maakt meer maatwerk mogelijk. Bovendien zijn die bewoners goede ambassadeurs voor groenbeheer in de wijken en inspiratie voor particulieren om eigen tuinen te vergroenen.

Graag vraag ik van de wethouder hoe hij beter en meer bewoners gaat betrekken bij het maaibeheer. Er ligt al het plan voor die tuin-ambassadeurs, kunnen die een rol spelen?

Het doel van zowel mijn punt over het creëren van een groen netwerk als, mijn punt voor een hooilandbeheer of kleurkeurbeheer voor de hele stad, is dat biodiversiteit voorop komt te staan.

Dus is de wethouder bereid om als standaard uit te gaan van hooiland of kleurkeur, en alleen bij goede argumenten te kiezen voor iets minders?

Ik krijg ook graag van hem een antwoord op de vraag: Waarom laten we niet als standaard bij zowel grasland als hooiland, op frequente plekken stukjes ongemoeid. Daar kunnen dieren dan nog schuilplaats vinden nadat de maaier zijn werk heeft gedaan. Kan de wethouder toezeggen om dit vanaf nu op deze manier te laten doen?

Oevers
Ook de waterkant speelt een belangrijke rol voor biodiversiteit. Oeverbeheer lijkt daar nog nauwelijks rekening mee te houden. Als we natuurvriendelijke oevers aanleggen met schuilplaatsen voor eenden, andere broedende vogels en kikkers, dan is het een drama als in lente en zomer die oevers platgemaaid worden. Kan de wethouder toezeggen om specifiek het met rust laten van oevers in deze seizoenen in de opdrachten aan aannemers op te nemen?

Tenslotte nog drie noodkreten waarop ik toezeggingen wil
Het moet voor alle bewoners makkelijk op te zoeken zijn wat het beleid op een locatie is en waarom. Een soort kaart zoals de bomenkaart. Wanneer gaat dat beschikbaar kunnen zijn?

Maai en zuigmachine nergens meer gebruiken. Kan de wethouder dat toezeggen?

Zwerfvuil altijd opruimen voor maaien. Aannemers hebben de opdracht te maaien maar zwerfvuil ruimen is hun werk niet. Dus kan het gebeuren dat er tussen het moment dat de gemeente opruimt en de aannemer maait nieuw zwerfvuil verschijnt. Kan de wethouder toezeggen zwerfvuil altijd op te ruimen of te laten ruimen direct voor het maaien?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Verruiming algemene verklaring geen bedenkingen voor 3 zonne-energieprojectenm

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Utrecht 2015 en vaststelling visie op onderwijshuisvesting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer