Commis­sie­bij­drage Maai­beleid


24 september 2020

1. Zwartboek misstanden maaigedrag

Het laatste nieuws en ik wordt daar echt verdrietig en moedeloos van: Begin dit jaar plantten vrijwilligers 1000 plantjes bij de Timorkade. Dit werd betaald met een bijdrage uit het initiatievenfonds. Er was markering “beheerd door bewoners”. Er waren afspraken met Stadsbedrijven. Nadat die plantjes de hele zomer door betrokken bewoners verzorgd zijn, is er dus afgelopen maand een aannemer geweest die alles emotieloos heeft weggemaaid.

En zo zou ik, als mijn spreektijd toereikend zou zijn, nog letterlijk tientallen voorbeelden kunnen opsommen. Het punt dat ik wil maken is: dit zijn geen incidenten meer. Er gaat iets structureel ontzettend verkeerd met het maaigedrag in onze gemeente. Fouten door de aannemers: is afgelopen jaar echt veel vaker dan incidenteel gebeurt.

-Heel veel berichten van bewoners
-Ook opgemerkt door college zelf, bijvoorbeeld recent brief zandpad

Vraag: in de rib werd al gemeld dat aannemer erop is aangesproken. Maar welke maatregelen en compensatie worden opgelegd/uitgevoerd? Is wethouder het ermee eens dat er harde sancties nodig zijn en bereid te onderzoeken of een systeem met financiële compensatie die direct wordt ingezet voor herstel een mogelijkheid is?

2. Kennis bij aannemers en hun personeel

Eén van de oorzaken van de ellende is het gebrek aan kennis bij de nieuwe aannemers.

Ik denk dat het ook heel moeilijk is voor de uitvoerders om te weten wat op welke locatie de bedoeling is. Zo’n training als bij kleurkeur, dat gun je eigenlijk elke uitvoerder. Hoe denkt de wethouder daarover?

En daarnaast een interessante suggestie die werd gedaan tijdens de RIB: het gebruik van een app. In die app een plattegrond van de hele stad waarop per wijk met kleur wordt aangegeven welk maairegime daar heerst

3. Groen netwerk

Waar moeten we dan wel heen?

De Partij voor de Dieren roept de wethouder graag op om veel meer te gaan doen om van de stad een groot groen netwerk te maken. En bij dat groene netwerk helpen alle kleine stukjes groen. Kleine stukjes die bijdragen aan een verbinding tussen andere groene gebieden en gebiedjes. En samen weer nieuwe bijdragen aan de biodiversiteit leveren.

Één vierkante meter hooiland levert al een bijdrage aan de biodiversiteit. Dus meer is so wie so goed. Maar het maken van een netwerk levert nog meer op: 1 + 1 is meer dan 2 om het zo maar te zeggen. Ik denk aan bermen als verbinding en particuliere tuinen.

4. Kleurkeur of hooilandbeheer in de hele stad

Helder is dat bloemen en kruiden meer bijdragen dan platgemaaid gazon.

Kleurkeur of hooilandbeheer in de hele stad. Het lijkt goedkoper per m2. Inzicht in kosten bij gemeente ontbreekt. Is wethouder bereid dit niet alleen als pilot maar direct breder in te zetten?

Naast, of in combinatie of als uitvoerders van hooiland, is participatie van bewoners een goede optie. Dat maakt meer maatwerk mogelijk. Betrekken van bewoners bij maaibeheer.

5. Communicatie met bewoners

Het moet voor alle bewoners makkelijk op te zoeken zijn wat het beleid op een locatie is en waarom.

6. Tenslotte nog twee noodkreten waarop ik toezeggingen wil

-Maai- en zuigmachine nergens meer gebruiken
-Zwerfvuil altijd opruimen voor maaien.