Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Verruiming algemene verklaring geen beden­kingen voor 3 zonne-ener­gie­pro­jectenm


8 oktober 2020

Fijn dat het college de raad niet passeert bij het vergunnen van de drie zonnevelden, en dat wij hier een mening over mogen hebben. Als Partij voor de Dieren zouden we graag zien dat het college vaker vooraf informeert over wanneer de AVVGB wordt toegepast. Wij vinden dat de tien jaar oude verklaring aan evaluatie en mogelijk aan herziening toe is. Het is de raad die moet bepalen wanneer er twijfel is over een vergunning, én of iets politiek of maatschappelijk gevoelig is. Maar daar komen we later op terug.

Nu verder met de AVVGB voor de drie zonneparken. Wij hebben geen moeite met de inhoud. Bij de Haarrijnseplas is de natuurplas al vrijgesteld van zonnepanalen, en daar zijn wij blij mee. Bij de A12 zien we sowieso geen grootscheepse gevolgen op de omgeving en in het geval van Rijnenburg hebben wij al ingestemd met uitgebreid uitnodigingskader met daarin een balans tussen zonnevelden en milieu. Met die balans zijn we op enkele punten niet tevreden (de invloed op weidevogels bijvoorbeeld) en op meer punten wel (zoals biodiverse sloten en omzomingen van de zonnevelden).

Wel een vraag over de Nedereindseplas: bij de raadsbehandeling van het uitnodigingskader reageerde de wethouder duurzaamheid positief** op ons idee om de plas wat betreft zonnepanelen ecologisch verstandig in te richten, zoals bij de Haarrijnseplas gebeurt. Toch zien we bij de Haarijnseplas dat het zoekgebied niet de hele plas bestrijkt, en bij de Nedereindseplas wel – immers, de rode lijn gaat tot aan de oever. Kan de wethouder bevestigen dat ecologisch verstandig inrichten het uitgangspunt is en het zoekgebied in de verbeelding hierop aan te passen?