Commis­sie­bij­drage Noordwest Weste­lijke Stads­bou­levard/NRU


2 juli 2020

De straten van Utrecht lopen vol met auto’s. Voor de gewenste oplossingen in Noordwest, aan de Westelijke Stadsboulevard en bij de Noordelijke Randweg (NRU) ontbreken de nodige miljoenen. Wat de Partij voor de Dieren betreft toont dit aan dat er door de groei van Utrecht teveel auto’s zijn in de stad.

Het voorstel van college voor Noordwest en WSB is een goedkoop en slap compromis. Wij leven mee met de inwoners die al 18 jaar meepraten over schonere straten en nog steeds vies autoverkeer voor hun deuren hebben. En er is nu geen geld voor de plannen waarover zij meepraten. Wij denken aan aanvullende oplossingen:

In hoeverre deelt de wethouder onze visie voor meer knips dan alleen de Catherijnsesingel? Knips zijn goedkoop, effectief en kunnen redelijk makkelijk weer opgeheven maken als dat nodig is.

Ook betaald parkeren in de hele stad, en veel duurdere parkeervergunningen voor tweede en derde auto’s bieden een oplossing. En zorgen voor extra inkomsten in deze coronatijd. Vandaag is niet het moment om hierover te discussiëren, maar wellicht komen we met moties bij het slotdebat.

Wat betreft de Majellaknoop: buurt- en woningcorporaties staan te trappelen om werk te maken van sloop en nieuwbouw, en de Thomas A Kempisstraat te vergroenen. Kan het college toezeggen om dit project los te trekken van het project Westelijke Stadsboulevard en er zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan?

Dan de NRU. Wij zeiden een dikke drie jaar geleden al: of je doet het goed, of je doet het niet. Bij drie onderdoorgangen zouden we wellicht enthousiast zijn, mits de luchtkwaliteit in de stad er echt van opknapt. Als er na verbreding tienduizenden auto’s extra per dag gaan rijden, waar komen die auto’s vandaan? Lossen we dan wel een Utrechts probleem op?

Anderhalf jaar geleden vroegen we om cijfers die onderbouwen dat de verbrede NRU daadwerkelijk auto’s uit de stad naar buitenom verleidt. Deze cijfers ontvingen we eergister. Het beeld: de verbrede NRU haalt auto’s weg van de A2 en de A27 en enkele straten in het noorden van Utrecht. Maar sommige straten in Overvecht worden drukker, en het totaalbeeld is dat de verbeterde doorstroming op de NRU tot een toename van verkeer leidt, en dat mensen zelfs overstappen van fiets en OV naar de auto. De luchtkwaliteit in de stad knapt van de verbreding wel iets maar niet significant op. Deze cijfers overtuigen ons vooralsnog niet.

Maar: drie onderdoorgangen zijn niet reëel. Er komt minstens 1 viaduct. Een scenario waarin we Overvecht met viaducten opzadelen is voor ons niet acceptabel. Want: veel meer asfalt en beton, een hogere snelheid, tienduizenden auto’s per dag extra, 1.200 bomen plat en de leefbaarheid van Overvecht gaat er flink op achteruit. En iedereen die huilt om de verbreding van de A27 -en daar zijn hier meerdere partijen van- zou de steun voor verbreding NRU moeten intrekken.

Twee terzijdes:

-Het toenemende thuiswerken, ook door gemeente en provincie aangemoedigd, is een beter alternatief dan meer asfalt.

-De uitstoot van stikstof ligt na het tweede rapport van Remkes nog meer onder ieders vergrootglas met mogelijk extra compensatie en dus hogere kosten.

We zijn dus blij dat het college een tweede spoor in overweging heeft en inmiddels ook al onderzoekt. Wij kiezen volop voor het tweede spoor. Laten we vanaf nu kijken naar een gelijksvloerse oplossing en laten we creatief zijn: dynamisch verkeersmanagement, autodosering, verlaging van de snelheid naar 50 km/u. Zo’n aanpak kunnen we zeker steunen. Bij het slotdebat op 16 juli komen we met een amendement.

Tot slot, terwijl de verbreding van de NRU op losse schroeven staat, wil het college bij het nieuwe zandpad tijdelijk bomen van de NRU planten (bron: de raadsbrief over groencompensatie nieuwe zandpad van deze week). Het verbaast ons dat NRU-bomen al in andere plannen opduiken, terwijl ze vooralsnog op hun eigen plek staan. Om welke bomen van de NRU gaat het hier? Kan de wethouder bevestigen dat vooralsnog geen bomen gekapt of verplaatst gaan worden bij de NRU? Kan de wethouder toezeggen compensatieplannen bomen NRU te stoppen en geen nieuwe te maken, zolang onduidelijk is dat de verbreding van de NRU daadwerkelijk doorgaat.

Met toename van aantal auto’s, en hogere snelheid neemt hoeveelheid stikstof enorm toe. Onze conclusie is dan ook: het plan is te duur, gaat ten koste van natuur, klimaat en leefomgeving en is ook nog eens onuitvoerbaar door de stikstofcrisis. Want zo kunnen we bijdragen aan leefbaarheid Overvecht, besparen we ons miljoenen en risico’s en kunnen we 1.200 bomen laten staan.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Mens en Samenleving Kaderbrief 2020

Lees verder

Commissiebijdrage Stad en Ruimte Kaderbrief 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer