Commis­sie­bij­drage Nota Inkoop


11 juni 2020

De Nota Inkoop gaat meer ruimte bieden voor het lokale MKB en ZZP’ers – dat vinden we een goed idee. Ook vinden we het goed dat het doel is meer Maatschappelijk Verantwoord in te kopen.

Maar, waar de Nota Inkoop al vrij direct in het begin stelt dat aangesloten wordt bij bestaande beleidsnotities en dat niet alle uitgangspunten expliciet benoemd worden, is dit voor onze fractie te mager op een drietal heel belangrijke uitgangspunten. Het stoort ons dat deze niet genoemd worden, en we zouden graag zien dat ze een plek krijgen in de Nota Inkoop. Zeker ook omdat deze Nota de in 2015 vastgestelde nota vervangt.

1. Dierenwelzijn.

De nota biedt totaal geen aandacht aan dit zo belangrijke onderwerp. In 2015 hebben we hier ook al aandacht voor gevraagd en is er in de nota toen wel aandacht voor gekomen. We vragen ons af waarom dierenwelzijn nu is weggevallen.

Daarom graag de toezegging van de wethouder dat in de nota komt te staan dat:

a) Er zo min mogelijk wordt ingekocht van dierlijke afkomst, of met dierlijke elementen.

b) Dat als er wel dierlijke producten worden ingekocht deze van biologische oorsprong zijn.

c) De gemeente geen contracten meer afsluit met dieronvriendelijke bedrijven voor inkoop.

d) De gemeente geen producten meer inkoopt waar dierproeven voor gebruikt zijn (denk aan schoonmaakmiddelen - hoewel dat sinds onze bijdrage in 2015 goed geregeld zou moeten zijn).

We zeggen expliciet dat we weten dat er een nieuwe aanbesteding is voor de gemeentelijke catering, daar is een en ander al best goed geregeld, maar wij vinden dat dierenwelzijn in de hele gemeentelijke inkoop een rol moet spelen.

Graag een toezegging.

2. Klimaatimpact

In de Nota ontbreekt ook het woord klimaat of klimaatverandering. Terwijl we allemaal weten dat het maken en kopen van producten enorm bijdraagt aan opwarming van de aarde.

Daarom zien wij graag in de inkoop de beleidsregel opgenomen dat bij inkoop, in het geval dat meerdere producten geschikt zijn, klimaatimpact een doorslaggevend criterium van de uiteindelijke keuze wordt, waarmee we bedoelen dat gekozen wordt voor producten met de minste klimaatimpact.

Graag een toezegging.

3. Global Goals

Utrecht ondersteunt de global goals en daarom verbaast het ons dat deze doelen ontbreken, terwijl in de nota wel het onderwerp maatschappelijke doelen benoemt (alinea 5.7 heet zelfs Sturing op maatschappelijke doelen). Waarom ontbreken de global goals en ziet de wethouder mogelijkheden om bij inkoop ook via de lat van de global goals te sturen?

Graag een toezegging.