Commis­sie­bij­drage Ontwerp­studie Rijnenburg


30 juni 2022

Deze ontwerpstudie vond mijn fractie niet overtuigend, vanuit ecologisch perspectief. Zelfs in het scenario Groen Rijnenburg zien wij menscentraal denken, met aandacht voor recreatie, fietsen en overloop uit de stad. (De andere scenario's met woningbouw betekenen een verwoesting van het huidige cultuurlandschap en bestaande ecologie. Zeg maar dag tegen weidevogels, tegen het open uitzicht, en tegen de kans om hier ooit nog een waardevol en noodzakelijk natuurgebied te maken.)

Wat de andere scenario's duidelijk maken: de wijk Rijnenburg krijgt intensieve nieuwbouw. Er zijn kansen voor biodiversiteit, maar dat is vooral nieuwe stadsecologie. Veel van de huidige hazen, konijnen, weidevogels, roofvogels, oeverzwaluwen, vissen, slakken, amfibieën zullen hun leefgebied kwijtraken.

Mijn fractie is geen voorstander van woningbouw in Rijnenburg, (omdat we daar graag een waardevol en noodzakelijk natuurgebied zien) maar geeft wel enkele belangrijke principes mee voor verdere planvorming:

  • Laten we optimaal rekening te houden met de nu al levende dieren in het gebied en dat er voor hen leefgebieden blijven, en er ook vluchtroutes komen. Zo kunnen we een tweede Leeuwesteyn voorkomen. Wat vindt de wethouder hiervan?
  • En in het verlengde: kan ecologie sowieso een van de leidende aandachtspunten worden in verder ontwerp? Dit missen we in deze ontwerpstudie en was wel goed meegenomen in het uitnodigingskader voor energielandschap.
  • Tot slot, als het gaat om duurzaamheid moet de lat hoog en wordt Rijnenburg een energiepositieve wijk. Niet alleen door innovaties zoals auto's die geladen worden aan te sluiten op het stroomnetwerk, zoals we tijdens de RIB hoorden, maar ook door alle woningen minstens klimaatneutraal te ontwerpen. Wat vindt de wethouder hiervan?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Rekenkameronderzoek: ‘Onbegonnen werk - Een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht’

Lees verder

Raadsbijdrage slotdebat Coalitieakkoord en Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer