Commis­sie­bij­drage OV-concept Wiel met Spaken


9 oktober 2019

Als Partij voor de Dieren kijken we dubbel tegen het concept van het Wiel met Spaken aan. Want: natuurlijk staan wij te juichen als fiets en OV meer nadruk krijgen, en het autogebruik wordt afgebouwd. Tegelijk zien we ook een totaal verkeerd uitgangspunt van het hele concept, namelijk het accepteren van de groei van de stad en de regio.

In de bijlage bij het raadsvoorstel zien we de zin: “Deze groei is geen keuze, maar een gevolg van de aantrekkelijkheid van de regio.” Maar voorzitter, dit passieve beeld klopt gewoon niet en irriteert ons. Dit college zet wel degelijk in op groei, wethouder Klaas Verschuure is op dit moment in München op een beurs voorreal estate & investment. En vorige week werden we nog bijgepraat over een Regionale Economische Agenda, die ook meer groei als doel heeft. Tja, dan moet je niet gek staan te kijken als de Utrechtse regio vervolgens ook groeit en er dus ook meer behoefte is aan verstedelijking en mobiliteit. Mijn fractie heeft grote moeite dus met het uitgangspunt van dit model en wij zouden graag zien dat het college groei dus niet accepteert en ook niet gebruikt als uitgangspunt. Want anders wordt het gewoon dweilen met de kraan open. Dit model is natuurlijk ook bedoeld als lobbydocument richting Den Haag, dus ik vrees dat ons geluid over de groei daarin niet meegenomen wordt. Maar toch: ziet het college net als wij redenen om te stoppen met het sturen op groei?

Meer OV en fiets ten faveure van de auto is oké, maar hoe ver moet je gaan met het verzinnen van oplossingen? We zijn groot voorstander van slimme en kleine oplossingen, en die worden ook benoemd, maar plaatsen wel vraagtekens bij het optuigen van nieuwe en grootschalige infrastructuur. Want we hebben al zo weinig ruimte in stad en regio. Waar moeten nieuwe HOV-banen, spoor- of tramrailsen, en eventueel opgetuigde stations dan komen? Als PvdD willen natuurlijk niet dat groen moet wijken voor nieuwe infra - want dat is het risico. Het streven naar behoud van groen wordt ook niet echt benoemd in de bijlage. Kan de wethouder toezeggen dat ze daaraan toevoegt dat ze inzet op het uitgangspunt dat geen bomen en struikvegetatie zouden moeten verdwijnen voor nieuwe infra?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Startnotitie omgevingsvisie Kanaleneiland

Lees verder

Commissiebijdrage Startnotitie Omgevingsvisie Binnenstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer