Commis­sie­bij­drage Start­no­titie Omge­vings­visie Binnenstad


9 oktober 2019

Met deze startnotitie wordt een koers bepaald voor het ontwikkelen van een omgevingsvisie voor de Binnenstad. In deze startnotitie zien we een hoop vrij algemene woorden over thema’s, en proces. Het is moeilijk kritiek te hebben op de startnotitie want er staat ook geen belangrijke beslissing in die we later niet kunnen herroepen. De inhoud volgt immers nog. En dat maakt bespreking van deze notitie ook zo lastig.

Het feit dat deze startnotitie naar de raad komt, terwijl het proces al loopt, maakt bespreking ervan ook wel raar (en maakt voor mijn fractie onduidelijk waarover we nu precies besluiten en wat daarvan de gevolgen zijn). Maar toch dank dat de raad nu al betrokken wordt.

Want als er dan uiteindelijk een eindproduct verschijnt, dan is dat dus een document van de stad, waar tegen die tijd een schifting van informatie & belangen van verschillende binnenstadsgebruikers heeft plaatsgevonden. Daar maken we ons zorgen over. Waar vindt de politieke weging plaats, wie maakt de politieke weging? Wie maakt keuzes? Dus wij willen als PvdD wel betrokken zijn, niet met meepraten zelf tijdens de hele participatie, maar over de dilemma’s van halverwege hebben wij zeker een mening en we stellen voor dat de wethouder deze dan ook aa de raad voorlegt ter besluitvorming. Graag een toelichting.

En over die gesprekken: ze vinden plaats met allerlei soorten stakeholders: van inwoners, bedrijven tot aan bezoekers. Maar wij maken ons wel zorgen over de gelijkwaardigheid van al deze stakeholders. Immers, het klopt toch dat bewoners niet als gelijkwaardig gezien moeten worden aan ondernemers en bezoekers? Bewoners zijn er altijd, zij zouden dan toch meer input en belang moeten hebben, toch? Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan?

En hoe kijkt de wethouder tegen belangen van stakeholders die kunnen botsen? Ondernemers horeca-eigenaren, bezoekers en bewoners hebben belangen die tegengesteld aan elkaar kunnen zijn, met als risico dat bewoners, volgens ons de belangrijkste belanghebbenden als het gaat om deze omgevingsvisie, overlast gaat ervaren, en met een eenzijdig winkelaanbod komen te zitten. Wij vermoeden dat dit onoverbrugbaar zal blijken tijdens de participatie, en dat hieruit dilemma's voortvloeien waar de raad uiteindelijk een besluit over moet nemen.

Dan de thema’s, zij zijn op zich oké, maar we zien een disbalans: veel nadruk op economie en méér, terwijl groen en ecologie er bekaaid van afkomen. Sterker nog: groen en ecologie staan op hetzelfde niveau als looproutes onder kopje openbare ruimte. Openbaar groen draagt bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, ervaren gezondheid en sociale cohesie. Kan de wethouder toelichten welke kansen zij ziet om groen nadrukkelijker in te passen in de omgevingsvisie? Is het mogelijk om natuur- of milieuorganisaties mee te laten denken door deze actief bij het proces te betrekken door ze uit te nodigen voor de Binnenstadsgroep?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage OV-concept Wiel met Spaken

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel parkeerregime Carthesiusdriehoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer