Raads­bij­drage Raads­voorstel parkeer­regime Cart­he­si­us­driehoek


17 oktober 2019

Dank u wel voorzitter.

De Partij voor de Dieren was voorstander van het koersdocument Cartesiusdriehoek, vanwege het groene, duurzame en autoluwe karakter van de beoogde wijk.

Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt zo snel mogelijk in de hele stad betaald parkeren ingevoerd. In een tijd waarin de beschikbare ruimte steeds schaarser en daarmee ook steeds duurder wordt, is het absurd dat autobezitters met hun eigendom gratis een stuk van de openbare ruimte bezetten. Te meer omdat de meeste auto’s nog steeds vervuilend zijn voor luchtkwaliteit en klimaat, iets wat we als gemeente niet hoeven te supporten.

Er moet ons ook van het hart dat we dit, zeker na de STVV, een gedrocht van een voorstel vinden dat zeker geen schoonheidsprijs verdient. We zullen er niet teveel woorden aan vuil maken en hebben 1 vraag en 1 amendement:

Bij beslispunt 3 staat nu: “Met behulp van participatie het B1-regime voor betaald parkeren in te voeren voor het Werkspoorkwartier en de Schepenbuurt”

Daarover de volgende vraag:

Kan de wethouder bevestigen dat deze participatie alleen gaat over de tijdsslots, maar niet over de vraag of er wel of geen betaald parkeren wordt ingevoerd? En kan hij daarbij ook toezeggen om dit vanaf het begin zeer duidelijk te communiceren?

Verder, zoals ook aangegeven in de commissiebespreking, ziet de Partij voor de Dieren graag dat de grens van het 750-meter gebied rondom Cartesiusdriehoek beter opgezocht wordt. Dat betekent voor ons in elk geval dat de draagvlakmeting waarin beslispunt 4 naar verwezen wordt, ook uitgevoerd moet worden in de “bloemenbuurt noord” (begrensd door Marnixlaan, Amsterdamsestraatweg en Royaards van den Hamkade). Vandaar het volgende Amen­dement: Draag­vlak­meting in alle buurten op 750 meter lopen vanaf de Carte­si­us­driehoek.

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Startnotitie Omgevingsvisie Binnenstad

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel startnotitie omgevingsvisie deelgebied Kanaleneiland en Transwijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer