Amen­dement Draag­vlak­meting in alle buurten op 750 meter lopen vanaf de Carte­si­us­driehoek


17 oktober 2019

Amendement 80/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 17 oktober 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Parkeerregime Cartesiusdriehoek,

Constaterende dat:

• De Raad met dit voorstel besluit om in de Cartesiusdriehoek een A2-parkeerregeime te voeren;
• Strikte parkeernormen en parkeertarieven die horen bij een A2-parkeerregime zijn te ontwijken als er in de nabije omgeving gratis parkeerruimte aanwezig is;
• Goudappel Coffeng daarom adviseert om op een loopafstand van 750 meter het parkeren te reguleren door bijvoorbeeld ook betaald parkeren in te voeren;
• Met het nu voorliggende voorstel niet alle buurten binnen de straal van 750 meter worden meegenomen,

Overwegende:

• In een tijd waarin de beschikbare ruimte steeds schaarser en daarmee ook steeds duurder wordt, het absurd is dat autobezitters met hun eigendom gratis een stuk van de openbare ruimte bezetten,
• de meeste auto’s nog steeds vervuilend zijn voor luchtkwaliteit en klimaat, iets wat we als gemeente niet hoeven te supporten.

Besluit:

• Aan beslispunt 4, achter “de Bloemenbuurt en de omgeving Julianapark” ook het gebied “Bloemenbuurt noord” (begrensd door Marnixlaan, Amsterdamsestraatweg en Royaards van den Hamkade) toe te voegen als gebied waar mogelijk betaald parkeren ingevoerd kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CDA, PvdA

Tegen

PVV, SP, S&S, GL, SBU, Denk, CU, D66, VVD