Amen­dement Fysieke maat­re­gelen dragen ook bij aan goed gedrag in de openbare ruimte


17 oktober 2019

Amendement 90/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de Startnotitie Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk.

Constaterende dat:

• De voorliggende startnotitie wel het gebruik van de openbare ruimte benoemt, maar niet het gedrag van mensen in de openbare ruimte;

Overwegende dat:

• Positieve zaken als respectvolle omgang, elkaar helpen op straat en zichtbare bewoners-initiatieven meespelen in (de beleving van) ruimtelijke kwaliteit;
• Minder positieve zaken als foutparkeren, zwerfafval op straat of in parken, vandalisme en overlast ook meespelen in (de beleving van) ruimtelijke kwaliteit.

Besluit tot de navolgende wijzigingen:

• Aan het onderwerp ‘openbaar groen en klimaat’ de onderzoeksvraag toe te voegen: welke fysieke maatregelen zijn mogelijk om gedrag te beïnvloeden om de sfeer en beleving in de buurt te verbeteren?

En gaat over tot de orde van de dag.

Jantine Zwinkels, CDA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, GL, CU, PvdA, VVD

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, SBU, Denk, D66