Raads­bij­drage Overvecht


21 januari 2021

In deze bijdrage richt de Partij voor de Dieren zich specifiek op Gagelsteede:

  • Het pand en de stallen zijn sterk verouderd en niet duurzaam (er zijn gaskachels, er zitten scheuren in de vloeren en het pand heeft holle muren).
  • Gagelsteede wordt steeds meer een sociale plek voor de wijk en zou een mooiere voorziening kunnen worden. Utrecht Natuurlijk, samen met welzijnsorganisaties, willen iets moois voor Overvecht neerzetten, maar in het huidige gebouw lukt dat niet of nauwelijks.
  • Er zijn 4 wethouders bij dit dossier betrokken. Welke wethouder voelt zich hier eigenlijk verantwoordelijk voor, vanuit welke portefeuille? Het helpt misschien als bekend is of hier vooral vanuit vastgoed, welzijn/maatschappelijke ondersteuning, dierenwelzijn of nog weer wat anders een rol gespeeld kan worden.

Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat Gagelsteede een heel mooi voorbeeld voor het verduurzamen van Overvecht kan worden? Utrecht Natuurlijk heeft al de taak om voorlichting te geven over klimaat en natuur, en kan mensen inspireren en ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes. De wethouder wil dat Overvecht zo snel mogelijk aardgasvrij wordt. Dat Gagelsteede daarbij zélf ook aardgasvrij en veel duurzamer moet worden is daarbij een eerste stap.

Kan het college toelichten wanneer er eindelijk gestart gaat worden met nieuwbouw of renovatie van Gagelsteede, waar al jaren over gepraat wordt?

Versnippering
Waar we met betrekking tot Gagelsteede constateren dat niet duidelijk is welke afdeling/wethouder zich verantwoordelijk voelt, hebben we die zorgen/vraagtekens ook bij andere elementen van deze Regiodeal. Waar is de samenhang binnen de verscheidenheid aan projecten in deze wijk?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Ontwikkelkader en bestemmingsplan 2e Daalsedijk

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein, 1e termijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer