Commis­sie­bij­drage Program­ma­be­groting 2021 Financiën


17 november 2020

Voorzitter, onze fractie vindt het knap dat in deze coronatijden een begroting als deze op tafel kan worden gelegd en snapt dat tot nog toe rekening is gehouden met scenario C als het gaat om de gevolgen van alle beperkende maatregelen op onze financiën. Inmiddels is duidelijk dat de maatregelen echt wel lang gaan duren, en dat scenario D aan bod zou kunnen komen. Wij zijn benieuwd hoe het college hiermee om zal gaan.

Bij het bespreken van de kaderbrief konden we de lijn steunen dat investeringen naar voren worden gehaald. Ons idee was: naast de coronacrisis zijn ook de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis urgent genoeg om problemen nu aan te pakken en geld klaar te leggen voor oplossingen. In de raad ontstond toen een discussie of niet eerst iets gedaan moest worden aan de problemen van mensen, dat is logisch, want bestaanszekerheid is ook heel wezenlijk. Maar de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis denderen door, en de gevolgen daarvan zijn onbeheersbaar als we nu onvoldoende investeren.

Voorzitter, vandaag nog in het nieuws: klimaat is steeds vaker oorzaak van een ramp. Het aantal rampen dat verband houdt met het weer of het klimaat is sinds de jaren 90 toegenomen met 35%.

En wat we helaas zien in het coronapakket is dat klimaat er bekaaid van af komt. We zien nog een beetje aandacht voor het opvangen van klimaatproblemen, maar onvoldoende voor het voorkomen ervan. We zien in de stukken een project als Overvecht Aardgasvrij, maar dat is een lopend project en we hadden graag meer van deze gezien.

Tot zover de grote lijn. Als Partij voor de Dieren willen we vanavond een paar concrete punten aanstippen als het gaan om financiën:

Groene leges

Onze partij is voorstander van 'de vervuiler betaalt'. We willen graag dat mensen en bedrijven die niet zo schoon zijn, of een belasting leggen op klimaat, meer gaan betalen. Dit kunnen we regelen via groene leges. En dan draaien we het om: wie rekening houdt met het klimaat die wordt beloond. De horecaondernemer die kiest voor een fossielvrij terras krijgt korting op de precario, en de festivalorganisator die duurzame keuzes maakt krijgt korting op leges. Nu is hier het moment voor! Juist nu. Het college wil hier niet aan en beroept zich op het gelijkheidsbeginsel. Maar dit beginsel vervalt als iedereen hiermee te maken krijgt en als de opbrengst van dit soort duurzame leges terugvalt aan het duurzaamheidsbeleid. Groene leges worden in Utrecht al gehanteerd bij duurzaam bouwen en verbouwen, dus het kan wel. Vraag: is het college bereid om nog eens goed te kijken of groene leges ingevoerd kunnen worden, breeduit door alle programma’s, en deze ook in te voeren?

Hondenbelasting

Onze fractie vindt het pertinent onjuist dat er een belasting bestaat op levende wezens. We vinden het hierbij ook onjuist dat dit college aan de hondenbezitter een tariefverhoging vraagt dat hoger is dan de inflatie (het gaat om een stijging van 5%). Via honden wordt hiermee een extra bijdrage geleverd aan de algemene middelen van de gemeente. Als de verhoging van de hondenbelasting er van komt, vinden wij dat de opbrengsten gebruikt moeten worden voor het verbeteren van dierenwelzijn. Kan de wethouder dit toezeggen? Wij overwegen een amendement.

Budget Dierenwelzijn
Utrecht groeit, dan moet ook het budget voor dierenwelzijn groeien. Door de groei van de stad komen steeds meer (wilde) dieren in de knel en dan is er ook meer hulp nodig. We hebben net al vaker gezegd, en de opvang van wilde dieren is nog steeds volledig geborgd. Dierenweides, bijvoorbeeld die in Vleuten, raken in financiële problemen door toenemende kosten. (Voor zover wij weten zijn zij de enige dierenweide die niet met dieren fokt en ook nooit dieren naar de slacht brengt. Zo ziet de Partij voor de Dieren het graag.) Is het college bereid om het budget voor dierenwelzijn verder uit te breiden, waarbij de kosten bijvoorbeeld komen uit de gestegen Rijksbijdrage voor de stad?

Betaald parkeren
Onze fractie is voorstander van betaald parkeren in hele stad, en tweede en zoveelste parkeervergunning veel duurder. Hiermee zorgen we heel direct voor minder auto’s in de stad, wat gezien de druk op luchtkwaliteit en openbare ruimte gewoon een goed idee is. Prijsprikkels werken. Dit wordt wat ons betreft onderwerp van gesprek als de nieuwe parkeernota naar de raad komt. Maar omdat inkomsten van parkeren ook onderdeel uitmaken van de begroting, vroegen we op voorhand of het college weet hoeveel het invoeren van betaald parkeren zou opleveren. Die kennis schijnt niet aanwezig te zijn. Daarom de vraag: is het college bereid uit te zoeken wat het invoeren van betaald parkeren in de hele gemeente financieel zou opleveren? En deze informatie te delen met de raad, liefst voor het bespreken van de nieuwe parkeernota?

Wij zijn ook benieuwd naar cijfers over toename/ afname van autobezit en autogebruik als we overal betaald parkeren invoeren, maar die vraag, net als veel andere vragen op bijvoorbeeld groen, openbare ruimte en dierenwelzijn, stellen we de komende dagen in de commissies.

Dank u wel.