Commis­sie­bij­drage Veiligheid, bestuur en financiën Program­ma­be­groting 2023


19 oktober 2022

Wanneer we het hebben over veiligheid moet het ook gaan over de klimaatcrisis. Want extremere weersomstandigheden veroorzaken onveilige situaties. Dat zien we vaak genoeg terugkomen in het nieuws, bijvoorbeeld over de droogte, het watertekort en steeds hevigere herfststormen. In de toekomst kan hier beter op geanticipeerd worden, ook in beleid, want de signalen zijn er al en dit zijn geen onverwachte overrompelende weerscenario’s. Herkent de burgemeester dit verband tussen klimaatverandering en veiligheid? En gaat zij dit meenemen in het veiligheidsbeleid?

Dan een ander punt, over veiligheid voor dieren. Loslopende honden brengen de veiligheid van wilde dieren in het gedrang. Wij blijven de roep vanuit de stad krijgen voor het plaatsen van bordjes op plekken waar honden aangelijnd moeten zijn. Als er bordjes komen, wordt de drempel voor sociale controle verlaagd en is de situatie gewoon voor iedereen duidelijk. Ook, en vooral, moet er meer ingezet worden op handhaving hierop. In sommige gebieden - bijvoorbeeld bij natuurgebied Zuilen - komen helemaal geen handhavers omdat dit buiten de bebouwde kom valt. Daar moeten groene boa’s worden ingezet. Verder blijken handhavers ook lang niet altijd goed op de hoogte van de regels rond loslopende honden, dus wanneer ze er al zijn, spreken ze niemand erop aan. Is de burgemeester het met de Partij voor de Dieren eens dat deze situaties niet wenselijk zijn? Kan zij toezeggen werk te gaan maken van het plaatsen van bordjes dat honden aangelijnd moeten worden? Kan zij ook toezeggen te gaan zorgen voor groene boa’s in gebieden buiten de bebouwde kom waar gesignaleerd wordt dat honden loslopen? En kan zij toezeggen ervoor te gaan zorgen dat handhavers, zeker als ze er toch al zijn, ook echt gaan handhaven op loslopende honden? Zo niet, dan komen wij met moties.

Dan: op de Chinese camera's hoef ik na het aansluiten bij de punten van DENK en GroenLinks nu niet verder in te gaan. Wel heb ik naar aanleiding hiervan op inkoop een bredere vraag aan de wethouder. Namelijk: waar precies stoelt het college het inkoopbeleid op? Op prijs? Of duurzaamheid? Of sociale omstandigheden? Alle Global Goals? Graag een reflectie. En naar de antwoorden op mijn vragen over de eiwittransitie van eerder vandaag kijk ik ook uit.

Dan nog een laatste punt. Binnenkort gaan we al uitgebreid spreken over het rapport van de commissie Sorgdrager, dus daar ga ik niet uitgebreid op in, maar ik kan het niet laten nu toch een opmerking te maken. We moeten af van stigmatisering van sekswerkers. In de programmabegroting wordt her en der geschreven over prostitutie, terwijl op andere plekken wel het woord sekswerk wordt gebruikt. Kan het college toezeggen vanaf nu overal te spreken van sekswerk en sekswerkers, en dat aan te passen in beleidsstukken?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Zorg, welzijn, cultuur en sport Programmabegroting 2023

Lees verder

Commissiebijdrage Onderwijs, werk en economie Programmabegroting 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer