Commis­sie­bij­drage Raads­brief Ener­gie­visie


20 januari 2022

Vandaag mogen wij kaders meegeven voor de Energievisie die later dit jaar verschijnt. Mijn fractie heeft hiervoor de volgende punten:

Fijn, allereerst, dat er zoveel aandacht is voor besparing, en dat het Actieplan Besparen, waar de Partij voor de Dieren om vroeg, één van de drie beleidslijnen is geworden. Naast isoleren kunnen we zoveel meer. Fijn ook al die aandacht voor het burgerberaad als vorm van participatie. Bij de voorjaarsnota een dik half jaar maanden geleden had ik een motie klaar staan, fijn dat andere partijen vandaag hierover beginnen.

De 12 spelregels in de raadsbrief zouden over het algemeen goed moeten uitwerken. Met vanuit ons nu twee verbeteringen. Met klem dat alle nieuwbouw energieneutraal is. En dat bij verantwoordelijkheid van isoleren niet alleen bij de pandeigenaar komt te liggen, maar dat de gemeente hier een sturende rol kan spelen, door bij woningbouwcorporaties afspraken te maken, bijvoorbeeld via de prestatieafspraken, over isoleren en bij particuliere eigenaren, zeker die met een klein inkomen, te faciliteren, te steunen en te ontzorgen. Neemt de wethouder deze mee in de spelregels?

In de agendering worden we gevraagd ons uit te spreken over ook de financiële kaders. Welke uitgangspunten kiezen we als investeringen niet kostenneutraal zijn? Onderdeel van deze afweging zijn wat ons betreft ook de kosten die in de komende decennia op ons afkomen als we klimaatverandering onvoldoende tegengaan. Dus alleen kijken naar kostendekkendheid op korte termijn zou dom zijn en we raden aan om in de energievisie dit perspectief te benoemen, waarbij we inwoners niet op kosten jagen. Is de wethouder het hiermee eens en neemt ze het mee?

Wat wij heel graag terugzien in de energievisie is een tijdspad met cijfermatige tussendoelen, eventueel gekoppeld aan lopende en toekomstige projecten. We hebben het inzicht gemist hoe er invulling wordt gegeven aan de ambitie klimaatneutraal zo snel mogelijk, en als het college dan toch met een visie komt, lijkt het ons ook een goed idee als we om daaraan een tijdspad met tussendoelen te koppelen dat inzicht geeft in hoe Utrecht invulling geeft aan de die ambitie. Is de wethouder hiertoe bereid? We zien hier wel iets over staan bij de 12 spelregels in de raadsbrief, maar wat er staat is te vaag.

De energievisie gaat vooral over de gebouwde omgeving en over stroom, want daar ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor gemeentes, zo zegt de raadsbrief. Ik zou de wethouder willen uitdagen om verder te gaan. Want onderdeel van de energievisie zou volgens de Partij voor de Dieren ook moeten zijn hoe we de consumptie van dierlijke eiwitten afbouwen en hoe we het aantal bomen in Utrecht opvoeren. Immers, de drie grote factoren op klimaatverandering zijn: het afbouwen van fossiele brandstoffen, het vervangen van dierlijke eiwitten als vlees en zuivel door plantaardige alternatieven en het opvangen van CO2 door veel en volwassen bomen. Erkent de wethouder dat deze factoren van belang zijn en is ze bereid om in de energievisie hier aandacht aan te besteden?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Rekenkameronderzoek: ‘Grip op energietransitie. Een onderzoek naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente bij concrete projecten’

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Voortgang energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer