Commis­sie­bij­drage Raads­brief Voortgang ener­gie­land­schap Rijnenburg en Reij­erscop


20 januari 2022

De agenderende partijen vragen zich af of het budgetrecht van de raad geschaad is door het college omdat het college van plan is een Intentie- en Planovereenkomst aan te gaan met het energieconsortium. Mijn fractie denkt dat dit niet het geval is. Immers de raad heeft het uitnodigingskader vastgesteld, en daarmee het college de opdracht gegeven een initiatiefnemer te selecteren en uitvoering te geven aan de inhoud van het kader.

Over de MER-procedure hebben we wel nog een aanvullende vraag. Deze gaat kijken naar de natuur in de polders, en doet onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten. We weten dat er ook niet-beschermde diersoorten in de polder wonen en wij zouden graag zien dat, als er toch ecologisch onderzoek wordt verricht, dat er dan ook gelet wordt op welke niet-beschermde dieren in de knel zouden komen, en hoe hun situatie verbeterd kan worden. Vanzelfsprekend zijn wij er blij mee dat de MER gaat vastleggen hoe de natuur door aanleg van het energielandschap versterkt kan worden. Dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Energievisie

Lees verder

Commissiebijdrage Tijdelijk wonen en nieuwe grondexploitatie BEFU-terrein Hoograven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer