Commis­sie­bij­drage Tijdelijk wonen en nieuwe grond­ex­ploi­tatie BEFU-terrein Hoograven


20 januari 2022

Dit raadvoorstel voorziet in het toevoegen van 150-250 tijdelijke woningen. Hoewel we nog niet een tijdspad konden ontdekken, is de Partij voor de Dieren op grote lijnen positief over het plan. Toch hebben we nog wel een aantal vragen en bedenkingen.

Kwaliteit van tijdelijk wonen
Allereerst, tijdelijk hoeft minder zorgvuldig.

Wat heeft dit voor gevolgen voor de kwaliteit van de tijdelijke woonunits en de kwaliteit van de woonomgeving? Mensen zullen er hoe dan ook voor in de rij staan, maar gaat het gezond en prettig wonen zijn? En wat is de impact op de omliggende wijk?

De Partij voor de Dieren vindt het bedenkelijk dat de ongezonde gevolgen van geluidshinder permanente woningen onmogelijk maakt, maar dat dit geen probleem zou zijn voor tijdelijke bewoning.

Daarbij komt ook dat het college deze locatie alleen geschikt acht voor bewoners die weerbaar zijn. Betekent dat dat we accepteren dat we gezondheidsrisico’s voor gezonde mensen acceptabel vinden? Graag een reactie.

De geluidshinder is toch niet minder voor mensen met een tijdelijk contract? En daarbovenop krijgen mensen dus ook nog de onzekerheid van een tijdelijke woonplek.

Geluidswerende maatregelen zijn gekoppeld aan het tracébesluit. Moeten die geluidswerende maatregelen niet losgetrokken worden van het tracébesluit a12/a27, aangezien dat totaal op losse schroeven is komen te staan? (in plaats van afwachten en mensen nog 10 jaar in de herrie laten wonen. Stil asfalt misschien ingewikkeld, maar zet er alvast geluidsschermen neer. Hebben huidige bewoners van Hoograven ook profijt van) Graag een reactie van de wethouder.

Hoeveelheid woningen: Tijdelijk zouden er 150-250 woningen op het befu-terrein kunnen komen, terwijl permanent maar 76. Kan de wethouder toelichten waar dit grote verschil vandaan komt, betekent dit ook een andere kwaliteit van de tijdelijke woningen?

Biodiversiteit
Het is nu braakliggend terrein, is er al een flora en fauna onderzoek gedaan? Hoe wordt daarmee rekening gehouden?

  Huidige bewoners
  Terrein wordt nu bewoond door mensen die het gekraakt hebben. Maar die hebben daar wel hun woonvrede. Waar moeten zij heen na dit besluit? Is het niet tijd dat gemeente bemiddelt voor mensen die op deze manier, zelfvoorzienend willen wonen en daarbij gebruik maken van ruimte die op dat moment niet in gebruik is?

   Participatie
   Met het voorliggende voorstel voegen we veel woningen toe en dat is gezien de wooncrisis hard nodig.
   In 2019 vond voor het laatst participatie plaats over de plannen zoals ze er toen uitzagen. Ik vind het lastig om nu te beslissen over plannen die een veel groter aantal nieuwe buren toevoegt, zonder daarop de zienswijze van de omgeving te kennen.

    Tender
    Ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder op de vragen die ik gesteld heb, maar ervan uitgaand dat hij ons geruststelt dan komt er een tender. Daar zou de Partij voor de Dieren ook nog wat over willen meegeven:

    Er staat nu in beslispunt 2e van het raadsvoorstel “bij voorkeur herplaatsbare woonunits ivm circulariteit en duurzaamheid”. Waarom bij voorkeur? Kan het niet een harde eis in de tender worden?
    Waarom staat er in de uitgangspunten niets over duurzaamheid en energie en over natuurinclusief bouwen? Dat zijn uitgangspunten die ook voor tijdelijke woningen moeten gelden. Kan wethouder toezeggen deze aspecten als eis in de tender op te nemen?

     Interessant voor jou

     Commissiebijdrage Raadsbrief Voortgang energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

     Lees verder

     Commissiebijdrage Perspectief bieden voor Utrechtse ondernemers als gevolg van de coronacrisis.

     Lees verder

     Help mee aan een betere wereld

         Word lid Doneer